Att hjälpa dem i nöd  

Att hjälpa dem i nöd  
För oss är det självklart att FN:s barnkonvention bör tillämpas och att barn som varit utsatta för övergrepp eller har erfarenhet av väpnade konflikter därmed ges möjlighet till trygghet och förutsägbarhet. I det ingår att säkra rätten till familjeåterförening för ofrivilligt splittrade familjer. Den linje man valt i Finland kommer att resultera i svåra humanitära konsekvenser för många barn och vuxna som befinner sig på flykt.

För människor på flykt har Norden traditionellt fungerat som ett ljus i mörkret. Migrationsverket i Finland, eller Migri, har dessvärre valt att släcka det ljuset. Människor på flykt hindras från att ta sig till Finland för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer allt färre att få stanna och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd. Man väljer att tolka länder som Irak som trygga, trots att övriga länder i Europa ser saken annorlunda.

Vi har ett allvarligt läge i världen där människor flyr från krig och katastrofer. Trycket har varit stort på Finland det senaste året, vilket har ställt stora krav på ansvariga politiker, myndigheter och det civila samhället. Migris åtgärder riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration, eftersom tillfälliga uppehållstillstånd och avsaknad av rätt till familjeåterförening skapar oerhörd otrygghet och stress.

Vi undertecknande organisationer efterlyser en mera etiskt hållbar asylpolitik med människan i fokus. Och lovar i gengäld att lyfta fram integrationsfrämjande aktiviteter inom vår egen verksamhet.

Tomas Järvinen, verksamhetsledare, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Christel Björkstrand, generalsekreterare, Finlands Svenska Idrott rf
Frida Nylund, verksamhetsledare, Finlands svenska Marthaförbund rf
Elise Hindström, verksamhetsledare, Ungmartha rf
Se alla artiklar