Att ge är att få

Att ge är att få

Jag har hunnit diskutera med engagerade marthor som verkligen sätter ner sin själ i att göra vardagen lättare för personer som behöver extra stöd. Och som en martha konstaterade: ”Ju mer man ger, desto mer får man tillbaka.”

Givandets och hjälpandets glädje är mycket belönande då man ser att det gör en verklig skillnad. Vårt uppdrag är att lyfta fram det enkla i vardagslivet, glädjen i vardagen och dela med oss av vår kunskap för att främja en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social.

I detta nummer av Martha fokuserar vi på familjens ekonomi och får många goda tips om hur man skapar en jämställd vardagsekonomi. Kunskaper i ekonomi är viktiga att lära ut redan från tidig ålder, och det har ett holländskt projekt tagit fasta på.

Vi har alla en viktig uppgift i att informera om det onda kretslopp som man kan hamna i med snabblån och konsumtionskrediter. Vi ska försöka ge den yngre generationen ekonomifostran, förståelse för pengarnas värde och insikter i vad en ansvarfull konsumtion innebär.

Alla marthor ute i bygderna och Marthaförbundets personal gör varje dag en skillnad och en värdefull insats. Tack för att ni har valt att engagera er i samhället och att vara med i marthagemenskapen!

Jag ser verkligen fram emot att få träffa er i olika marthasammanhang framöver, och önskar er alla en riktigt skön och solig vår!

Annika Jansson, verksamhetsledare

Se alla artiklar