Astrid Thors är årets Fredrika

Årets Fredrika Runeberg-stipendium ges till riksdagsledamot, jur.kand. Astrid Thors för hennes mångåriga arbete och outtröttliga engagemang i samhällsmoderlig anda. Särskilt på den utsatta posten som migrationsminister, som hon skötte med stor sakkunskap, stod hon upp för en mänsklig väg och attityd i en tid av främlingsfientliga strömningar. Hon har visat en modig och ansvarstagande samhällsmoderlighet som med fördel kan fungera som förebild för andra politiker och samhällsaktiva.

Astrid Thors har varit synnerligen aktiv såväl på den nationella som på den europeiska arenan. Efter en omfattande insats vid Finlands kommunförbund blev hon år 1996 medlem av Europaparlamentet. Sedan 2004 har hon i sitt riksdagsarbete engagerat sig i frågor gällande juridik, miljö och folkhälsa. År 2007 utsågs hon till Europa- och invandringsminister. Bland hennes förtroendeuppdrag kan nämnas att hon har varit ordförande för Unicef Finland, Unga Teatern och Finlands flyktingrådgivning. Hon är uppskattad för sin förmåga att vara både analytisk och engagerad. Hon står med stor personlig integritet upp för det hon tror på och kämpar för dem som behöver stöd. Astrid Thors har i sina många uppdrag visat ett engagemang utöver det vanliga för människan.

Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden grundades år 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund. Fondens syfte är att ”hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne”. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas årligen på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.

Fredrika Runeberg-stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté som består av representanter för Svenska Kvinnoförbundet, Finlands svenska Marthaförbund, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Ordförande för kommittén under perioden 2011–2012 är Wivan Nygård-Fagerudd, som representerar Svenska kulturfonden tillsammans med Barbro Löfqvist (sekr.). Svenska folkskolans vänner representeras av Lisbet Ruth och Catharina Gripenberg, Svenska Kvinnoförbundet av Carola Sundqvist och Agneta Udd-Saarela och Finlands svenska Marthaförbund av Harriet Ahlnäs och Christel Raunio.

Tidigare Fredrika Runeberg-stipendiater:
1987 Med.lic. Gisela Gästrin
1988 Fil.mag. Siv Their
1989 Barnträdgårdsläraren Ann-Charlotte Elo
1990 Pol.mag. Paula Wilson
1991 Läraren Birgitta Vikström
1992 Författaren Yvonne Hoffman
1993 Fil.dr Ann-Mari Häggman
1994 Socionom Ebba Jacobsson
1995 Fil.dr Merete Mazzarella
1996 Människorättsrapportör Elisabeth Rehn
1997 Frilansjournalisten Marianne Ivars
1998 Författaren Birgitta Boucht
1999 Sjuksköterska, ordf. för NADA Hope rf, Nytte Ekman
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
2001 Författaren Märta Tikkanen
2002 Familjerådgivaren Astrid Segersven
2003 Författaren Elsa Westerholm
2004 Docent, ped.dr Mirjam Kalland
2005 Barnträdgårdsläraren Marianne Käcko
2006 Riksdagsledamot Eva Biaudet
2007 Fil.mag., teol.kand. Maria Sundblom
2008 Sacr.min.kand., hedersdoktor Elly Sigfrids
2009 Pol.mag. Christina Lång
2010 Fil.mag. MA Gun Oker-Blom
2011 Riksdagsledamot, jur.kand. Astrid Thors

Se alla artiklar