Årsmöte, motion: Sänkt moms på livsmedel

En sänkning av mervärdesskatten för matvaror skulle stöda Marthaförbundet i dess verksamhet i form av lägre kurskostnader. Denna satsning syns i vår verksamhet i form av ett projekt som går under devisen ”Hantera vardagen” och vars målsättning är att ge kunskaper i att hantera vardagen på ett ändamålsenligt sätt och att öka kunskapen hos individen att välja rätt. Detta genomförs inom ramen för vår verksamhet i form av kurser för barnfamiljer, studerande, unga vuxna och pensionärer. I samband med kurserna på Marthaförbundet framkommer det bland annat av deltagarna att matkostnaderna är höga i Finland.

Den finländska konsumenten har ökat sitt intag av grönsaker, rotfrukter, frukt, bär och spannmål, men jämfört med konsumenten ute i Europa betalar hon det oaktat mycket mera för sin matkorg. Finland har den dyraste maten i EU tillsammans med Irland, Sverige och Danmark. Jämfört med exempelvis Tyskland, där priset på råvaror, löner och övriga kostnader är ungefär som i Finland, är bageriprodukterna 30 procent dyrare här. Överlag kostade maten år 2003 i Finland 14 procent mera än i Tyskland och 22 procent mera än i hela EU i medeltal.

Finlands svenska Marthaförbund föreslår för landets regering att mervärdesskatten på livsmedel sänks från nuvarande 17 procent till allmän europeisk nivå, 6-10 procent. Mervärdeskattesänkningen skulle minska de årliga livsmedelskostnaderna med ungefär 85 euro per person. Som kompensation till underskottet kunde skatten på icke nyttiga och ohälsosamma livsmedel höjas. Skattesänkningen skulle gynna alla befolkningsgrupper likvärdigt och speciellt barnfamiljerna. Den skulle också gynna arbetslösa och pensionärer med låga inkomster.
Se alla artiklar