Årsmöte med fokus på medlemmar och globala hållbarhetsmål

Årsmöte med fokus på medlemmar och globala hållbarhetsmål

När jag ser på våra planer för det kommande verksamhetsåret känner jag stor stolthet, sade förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i sitt inledningstal vid Finlands svenska Marthaförbunds årsmöte på lördagen. Mötet hölls digitalt på grund av det rådande läget.

Det gångna verksamhetsåret har präglats av ett digert arbete med de nya förbundsstadgar som antogs vid Marthaförbundets höstmöte i november 2020. Den främsta förändringen är att de nya stadgarna möjliggör en organisationsmodell med tre nivåer i stället för tidigare fyra. På lördagen behandlades centralstyrelsens förslag till förnyade modellstadgar för marthaföreningar och marthadistrikt. Det var ett enigt årsmöte som antog stadgarna.

Årsmötet godkände vidare centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022. Fokus ligger på FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, och på förbundets medlemmar. I centrum står också självhushållning och handens kraft samt jämställdhet och jämlikhet.

– Jag är stolt över att vi har valt Agenda 2030-målen som ett fokusområde inom verksamheten år 2022. Det är naturligt att vi gör det med tanke på hur martharörelsen under hela sin långa historia har engagerat sig i de mest aktuella samhällsfrågorna. Att knyta de ambitiösa målen i Agenda 2030 tätare till våra mål är för oss ett sätt att ännu tydligare lyfta fram vårt samhällsengagemang och vårt arbete för en bättre värld, en vardag i taget, konstaterade Andrea Hasselblatt.

I centralstyrelsen för år 2022 sitter Andrea Hasselblatt, ordförande, Camilla Komonen, Helsingfors svenska Marthaförening, Gunilla Backman, Borgå svenska Marthadistrikt, Christina Grönroos, Mellersta Nylands Marthadistrikt, Carina Nilsson, Karlebynejdens Marthadistrikt och Sickan Nybondas, Östra Nylands Marthadistrikt, Carita Vik-Hästbacka, Jakobstads Marthadistrikt, Inga-Britt Lindvall, Nykarleby Marthadistrikt, Anna-Lena Pärus, Sydösterbottens Marthadistrikt, Seija Knipström, Vasabygdens Marthadistrikt, Mikaela Vesterlund-Laine, Åbolands svenska Marthadistrikt, Ann Carlsson, Ålands Marthadistrikt, Inga Mannström, Västra Nylands Marthadistrikt och Anna Nylund, Ungmartha.

Vid årsmötet tillkännagavs årets marthagärningar. Utmärkelsen Årets eldsjäl 2020 tillföll Mia Henriksson från Åbo. Hon tilldelades utmärkelsen för sitt varmhjärtade, kunniga och aktiva engagemang som ordförande för Åbo svenska Marthaförening, där hon stöder både gamla och nya medlemmar i deras marthaskap.

Ordföranden för Marthakransen i Sibbo Maria Skog fick hederstiteln Årets Lucina 2020 för sina insatser att föra fram Martha i bygden. Skog hör även till Sibbo Marthaförening och är vice ordförande i en krets som höll på att avslutas, men som i stället fick nytt liv. Dessutom är hon sekreterare i Mellersta Nylands Marthadistrikt. I prismotiveringen framhävs Skogs kunskaper och beredvillighet att ställa upp när någon behöver hjälp – alltid i god martha-anda och med öppet sinne för nytänkande.

Utmärkelsen Årets samhällspåverkare 2020 tillföll Bromarvmarthan Brita Randström. Hon invaldes i Bromarv Marthaförenings styrelse år 2000 och var föreningens vice ordförande 2009 samt ordförande under åren 2010–2012. Randström är ansvarsperson för gruppen som har hand om Villa Vera, Marthahuset i Bromarv, och hon är även ansvarsperson för gymmet. Enligt prismotiveringen finns Randström alltid till hands och hon ställer upp för allt och alla. Hon är hjärtat i föreningen och en riktig martha ut i fingerspetsarna.

Vid årsmötet behandlades även två motioner: Helsingfors svenska Marthaförenings motion om utlysning av nödläge för miljön och klimatet samt Nykarleby Marthadistrikts motion om vikten av att förmedla kunskap och öka intresset för småskalig odling i hemmen. Motionerna antogs enhälligt av årsmötet.

Mötet tillsatte också en valberedning med uppgift att ta fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska göras på nästa årsmöte. Valberedningen består av Solveig Nyberg (Östra Nylands Marthadistrikt och Borgå svenska Marthadistrikt), Maria Nyman (Åbolands svenska Md, Ålands Md och Västra Nylands Md), Marianne Blom (Mellersta Nylands Md och Helsingfors svenska Marthaförening), Gun Forsén (Karlebynejdens Md, Jakobstads Md och Nykarleby Md) samt Sofia Storfors (Vasabygdens Md och Sydösterbottens Md).

Marthaförbundets årsmöte 2022 hålls i Nykarleby före utgången av maj månad.

Ladda ner årsrapport 2020, verksamhetsplan 2022, motioner samt motiveringar och pressbilder till årets marthagärningar här.

På frågor svarar:

  • Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363, annika.jansson@martha.fi
  • Andrea Hasselblatt, ordförande, tfn 040 191 9424, andrea.hasselblatt@antonanton.fi

Pressmeddelande 24.4.2021

Se alla artiklar