Årets matkulturstipendiater: Mats & Pauliina Holmqvist

God mat behöver inte vara dyr eller svår att tillreda. Men god mat kräver goda, färska och rena råvaror. Alltför ofta prioriteras ursprung och äkthet bort i vår dagliga måltid på arbetsplatsen eller hemma. Därför är det oerhört viktigt att lyfta upp den offentliga måltiden liksom närmaten till diskussion på alla nivåer, säger förbundsdirektör Christel Raunio på Marthaförbundet med anledning av att den finlandssvenska matkulturdagen firas den 9 oktober.

På den finlandssvenska matkulturdagens huvudfest, som i år ordnas i Kronoby, delar Marthaförbundet ut ett stipendium till personer som aktivt främjat den finlandssvenska matkulturen.

Årets matkulturstipendium på 1000 euro går till ekobönderna Mats och Pauliina Holmqvist.

Finlands svenska Marthaförbund vill lyfta fram ekobönderna Mats och Pauliina Holmqvist för deras engagemang i ekologiskt lantbruk. Lantgården har odlats ekologiskt sedan år 1966 och har därför varit en föregångare inom ekoodlingen. Idag är gården en självförsörjande helhet vad beträffar foder och djurmaterial. Gården har en trogen kundkrets som handlar produkter via hemförsäljningen. Paret Holmqvist har medvetet gått in för att sysselsätta lokala företagare. Slakten, finstyckningen och förpackningen sker helt och hållet lokalt. Med detta stipendium vill Marthaförbundet uppmuntra paret Holmqvist i deras fortsatta arbete för en hållbar livsstil.

Årets matkulturdag firas med Marthas vilda brunch på Kronoby Folkhögskola, Torgarevägen 4 den 9 oktober 2010 kl 10-13.

Se alla artiklar