Årets marthagärning 2015

Marthaförbundet vill stödja det goda arbete som görs inom hela martharörelsen och kommer därför att vid sitt vårmöte i Raseborg den 18 april dela ut utmärkelsen Årets marthagärning. Med hederbetygelsen vill förbundet uppmärksamma en sådan händelse eller insats som har ägt rum företrädesvis under år 2014 och som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för och det arbete som förbundet med sina distrikt och föreningar gör.

Årets marthagärning ska inspirera andra, fungera som en väckarklocka för hela martharörelsen och förstärka uppfattningen att rörelsen är i tiden och en del av samhällsutvecklingen. Det kan vara en insats som främjar martharörelsen och ger prov på samhällsengagemang, marthaomsorg eller utveckling av verksamheten och rörelsen, eller en trendskapande eller banbrytande gärning.

Hedersutmärkelsen kan tilldelas en marthakrets, -förening eller ett distrikt, och också en enskild medlem. Fram till 10.3.2015 kan föreningar och distrikt sända in nomineringar på årets marthagärning till frida.nylund@martha.fi.

Marthaförbundets centralstyrelse behandlar förslagen på sitt möte i mars och väljer en gärning som premieras. Premieringen sker vid förbundets vårmöte 18.4.2015.

Se alla artiklar