Årets Fredrika jobbar för människor på flykt

Årets Fredrika jobbar för människor på flykt

Ett helhjärtat engagemang för människor på flykt och en vilja att påverka världen till det bättre har präglat hela Laura Londéns yrkesgärning. I sin nuvarande roll arbetar hon bland annat för att stärka flickors och unga kvinnors ställning och sexualhälsa världen över med fullständig jämlikhet som det klart uttalade målet. I en tid då människovärdet utmanas av såväl politiska strömningar som krig och humanitära kriser verkar hon för fred, förståelse och hållbarhet, och utövar på sin post en global påverkan.

Laura Londén är född 1961 och magister i statskunskap från Åbo Akademi. Sin avhandling skrev hon om flyktingar och asylrätt i Finland. Efter att ha inlett sin bana som flyktingsekreterare i Malax har hon i snart 30 år arbetat med flyktingfrågor, fredsbevarande och förvaltning för organisationer inom ramen för Förenta Nationerna. Londén har arbetat vid flera FN-organisationers huvudkvarter samt på fältkontor bland annat i New York, Sierra Leone, Israel, Östra Timor, Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Österrike och Kroatien. År 2015 blev hon direktör för personalavdelningen i UNRWA med ansvar för den palestinska flyktingorganisationen, en organisation med 32 000 medarbetare, och från december 2015 biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA.

Mera information ger:
Wivan Nygård-Fagerudd, 040 537 7823, wivan.nygardfagerudd@ur.se

Pressmeddelande 1.9.2017

Se alla artiklar