Är du en ekonomisk förebild?

Är du en ekonomisk förebild?

För några år sedan arbetade jag som ekonomilärare vid ett högstadium i Österbotten. Rätt ofta när lektionen började kom pojkarna in och frågade: “Maria, kan vi prata om aktier? Hur gör man? Vilka aktier tror du man kan bli rik på? Vad händer med aktiekursen nu när USA byter president?” Jag fick inte en enda dylik fråga av flickorna.

Studier har visat att det här inte var ett isolerat fall vid ett österbottniskt högstadium. Nej, det är ett faktum att många pojkar börjar intressera sig för att investera sina pengar betydligt tidigare än vad flickor gör. Dessutom investerar pojkarna på ett helt annat sätt. Om vi grovt generaliserar kan vi säga att pojkar köper aktier, flickor sätter in pengarna på bank. Det är inget fel att ha en del av sina pengar på ett sparkonto, det är tryggt och oftast lättillgängligt, men det får inte kapitalet att växa avsevärt, om vi säger så.

Jag tror inte att detta är ett resultat av ett hos flickor medfött ointresse för pengar och placeringar. Inte heller tror jag det beror på att flickor skulle ha sämre teoretiska ekonomikunskaper än vad pojkar har. Men det verkar som att flickorna mer sällan, eller betydligt senare i livet, omsätter teorin i praktiken. Det är som att tanken på att börja investera och placera sina pengar inte ens slår dem. Och är det kanske här som de kvinnliga förebilderna saknas? Eller pratar vi kvinnor pengar med våra döttrar, uppmanar vi dem att stärka sina ekonomimuskler och att öka det ekonomiska kapital som idag ägs av kvinnor?

Pengar ger trygghet

När jag är ute och pratar ekonomi med tonåringar och unga vuxna uppmanar jag speciellt flickorna att bli mer nyfikna på pengar och placeringar. Jag ber dem att börja tidigt. Jag ber dem se till att de, när de fyller 35, har ett lika stort ekonomiskt kapital som vad männen har. För pengar ger trygghet och pengar ger ökade möjligheter. Det skall inte av ekonomiska skäl vara lättare för en man att till exempel skilja sig från en kvinna än vad det är för en kvinna att skilja sig från en man. Att följa sin dröm, utan att ekonomin sätter krokben, skall vara lika lätt oberoende av kön. Till min glädje blir det fler och fler flickor som dröjer sig kvar efter föreläsningen och vill veta mer. Jag möts allt mer ofta av frågan: “Var börjar jag?”

Och när flickorna väl börjar utvecklas de generellt till bra placerare. Även om pojkar är mer riskbenägna i sitt sparande, kommer flickorna inte långt efter i fråga om långsiktig avkastning. Flickor (och kvinnor) är mindre benägna att ta stora risker, men de går mer sällan på stora smällar som gräver ur det inbesparade kapitalet. Så förutsättningarna för en ekonomisk jämlikhet mellan könen finns.

Ränta på ränta

Men för att detta skall vara möjligt måste vi återkomma till tidpunkten när placeringarna inleds. Ett centralt begrepp inom placeringar är “ränta på ränta”-principen där tiden är ens bästa vän. Ett sparande som börjar tidigt, om än med små summor, har helt andra förutsättningar att växa sig stort än ett sparande som börjar senare, trots att de insatta summorna kanske då är större. Därför är det, för den ekonomiska jämlikhetens skull, viktigt att våra flickor inte halkar efter i början. Vi behöver tidigt hos våra flickor väcka tanken kring att en långsiktig placering öppnar upp för ett mer jämlikt samhälle på sikt. Så hur blir vi goda ekonomiska förebilder i deras uppväxt?

Ränta på ränta-effekten
Bilden illustrerar hur ränta på ränta-effekten fungerar.


Jo, genom att vi börjar intressera oss för vår egen vardagsekonomi och för vilka möjligheter vi själva har till sparande och placeringar. Kanske lyssnar vi på en ekonomipodd eller följer ett ekonomikonto på sociala medier för att sedan berätta om vad vi lärt oss kring placeringar, lika naturligt som att vi berättar om hur man gör världens godaste lasagne. Vi ställer frågor kring hur våra barn ser på sina pengar – nu och i framtiden. Vi startar datorn och söker tillsammans fram en “ränta-på-ränta”-kalkylator på nätet. Vi lär oss tillsammans. Vi berättar att vi tycker det är synd att vi själva inte visste det här i deras ålder. Kanske hjälper vi dem att öppna konton, besöka banken och förstå den information som de möts av. Att vara en god ekonomisk förebild betyder inte alltid att vi behöver kunna allt själva. Det är lika viktigt att vi uppmuntrar dem med orden att vi gärna ser att de kan mer än vi kunde i deras ålder. Sedan frågar vi, intresserar oss och lär oss tillsammans.

Ökad ekonomisk kunskap

För det finns information att hämta. Kvinnors intresse av placeringar har glädjande nog stadigt ökat ute i samhället och det är i dag lätt att hitta kvinnliga, ekonomiska förebilder bland exempelvis poddare och bloggare. Även Marthaförbundet har i flera år satsat på att öka den ekonomiska kunskapen bland våra medlemmar och bland kvinnor, ungdomar och unga vuxna generellt. Vår podd “Prata Pengar” är ett enkelt sätt att bli bättre på sin vardagsekonomi och även här på vår hemsida hittar du flera inkörsportar till ett ökat ekonomiskt tänk i vardagen.

Lyssna på Prata pengar podden om placeringar här.

Möjligheten att få vara med och öka intresset för och kunskapen i vardagsekonomi, sparande och placeringar bland alla, oberoende av kön och ålder, är en av anledningarna till att jag valde att söka tjänsten som ekonomirådgivare på Marthaförbudet. Jag hoppas att jag och mina kollegor kan inspirera dig till att ta kontrollen över din ekonomi, öka ditt sparande och känna en ökad nyfikenhet för hur du kan få dina pengar att växa. Vi vill ge dig en ökad ekonomisk självkänsla och en möjlighet att vara en ekonomisk förebild för andra kvinnor och flickor i din närhet.

Se alla artiklar