Andrea Hasselblatt omvald till ordförande för Marthaförbundet

Andrea Hasselblatt omvald till ordförande för Marthaförbundet

Mötet återvalde enhälligt Andrea Hasselblatt, 48, till förbundsordförande för perioden 2017–2018. I sitt tacktal till mötesdeltagarna tog Hasselblatt upp Marthaförbundets roll i samhällsutvecklingen och de två tyngdpunktsområden som hon under sin tid som förbundsordförande vill vara med och utveckla vidare.

– Marthaförbundet är, och ska så förbli, en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det fantastiska med vår verksamhet är att vi kan gräva i vår historia och paketera om verksamheten i en ny förpackning, vårt uppdrag i dag är lika mycket i tiden som det var för snart 118 år sedan. Två tyngdpunktsområden som jag vill arbeta vidare med är självhushållning och en mera hållbar ekonomi. Självhushållning är ett sunt sätt att leva, en hållbar livsstil och har också en stark koppling till vår historia.

Mötet godkände den för år 2017 framtagna verksamhetsplanen och centralstyrelsens förslag till strategi för åren 2017–2019. Under kommande år arbetar Marthaförbundet för en hållbar framtid genom att dela kunskap samt lyfta fram glädjen i vardagen och de små stegen för en bättre värld. År 2017 medverkar förbundet även aktivt i en rad evenemang som ordnas med anledning av firandet av Finlands hundraårsjubileum.

Vid höstmötet valdes medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. I centralstyrelsen för år 2017 sitter Anne-Louise Nilsson från Borgå svenska Marthadistrikt, Christina Grönroos från Mellersta Nylands Marthadistrikt, Carina Nilsson från Karlebynejdens Marthadistrikt, Ann-Mari Koivula från Östra Nylands Marthadistrikt, Camilla Hautala från Åbolands svenska Marthadistrikt, Anna Häggqvist från Sydösterbottens Marthadistrikt, Maja Ottelin från Ungmartha, Camilla Komonen från Helsingfors svenska Marthaförening, Carita Vik-Hästbacka från Jakobstads Marthadistrikt, Inga-Britt Lindvall från Nykarleby Marthadistrikt, Gun Carlson från Ålands Marthadistrikt, Seija Knipström från Vasabygdens Marthadistrikt och Camilla Holmström från Västra Nylands Marthadistrikt. De sex sistnämnda är nyvalda i styrelsen.

Höstmötet godkände ett uttalande där Marthaförbundet fördömer planerna på att avgiftsbelägga transporter i färjtrafiken i skärgården. Enligt uttalandet är förbindelsetrafiken inte att jämställa med kollektivtrafiken i städer, utan utgör landsvägar som överallt annanstans i landet finansieras med skattemedel. Skärgården ska utvecklas snarare än bestraffas och avvecklas, säger Marthaförbundet.

I samband med höstmötet tillkännagavs beslutet att tilldela konstnären Lina Teir från Henriksdal i Kristinestad utmärkelsen Årets Ungmarthainspiratör 2016. Teir är född år 1982 och fick utmärkelsen för sitt arbete och engagemang för mänskliga rättigheter samt en etiskt hållbar asylpolitik genom kampanjen We see you. Årets Ungmarthainspiratör utses av Ungmarthas styrelse i samråd med ungdomsrådet.

Marthaförbundets vårmöte 2017 arrangeras den 6 maj i Kristinestad.

Mera information ger:
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande
Tfn 040 191 9424, andrea.hasselblatt (at) antonanton.fi
Frida Nylund, verksamhetsledare

Tfn 040 715 1579, frida.nylund (at) martha.fi

Mera information om Årets Ungmarthainspiratör 2016 ger:
Elise Hindström, verksamhetsledare för Ungmartha
Tfn 044 280 6813, elise.hindstrom (at) martha.fi

Pressmeddelande 19112016

Se alla artiklar