Andrea Hasselblatt ny ordförande för Marthaförbundet


Som ordförande vill vd:n Andrea Hasselblatt, 46, föra vidare Marthaförbundets arbete för en hållbar och medveten livsstil.

– Miljön är en kraftkälla för mig och jag vill vara med och arbeta för ökad miljömedvetenhet på alla våra tyngdpunktsområden, speciellt med fokus på matsvinnet, säger Hasselblatt.

Andrea Hasselblatt är verkställande direktör för matkonceptet Anton&Anton och chef för trettio anställda. Enligt henne är en av nycklarna till framgång en välmående och motiverad personal.

– Vill man främja företagandet i Finland måste man fokusera på välmående, både det fysiska och det psykiska. Det är viktigt, inte minst med tanke på den växande skaran av seniorer och förvärvsarbetande som förväntas arbeta till 65 år eller mer, säger Hasselblatt.

Andrea Hasselblatt har varit martha sedan 1994, ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening under åren 2005–2012 och medlem av Marthaförbundets centralstyrelse åren 2003–2012. Hon har innehaft posten som förbundets första vice ordförande 2011–2012 och har tilldelats stora guldmärket som tack för sitt engagemang.

– En aspekt av välmående är att få känna sig behövd och delaktig. Som ”gräsrotsmartha” med ett långt marthaperspektiv vet jag att den som engagerar sig också får mycket tillbaka. Därför vill jag ytterligare uppmuntra till och stödja frivilligarbete inom Marthaförbundet. Det bidrar till att öka särskilt seniorernas psykiska välbefinnande och känsla av sammanhang.

Enligt Marthaförbundets vice ordförande Kitty Schulman, som ledde den arbetsgrupp som beredde valet av förbundsordförande, var det bland annat Hasselblats tidigare marthaengagemang och goda ledarskapsförmåga som gjorde att hon blev valberedningens förslag till ny ordförande.

– Andrea är en sann entreprenör med stor förmåga att driva projekt och få människor med sig. I sitt tidigare engagemang för marthaverksamheten har hon visat prov på både ledarskap och visioner som har genomsyrats av marthaideal, konstaterar Schulman.

Till sin utbildning är Andrea Hasselblatt merkonom och restaurangkock. Hon är bosatt i Grankulla och till familjen hör maken Tom och fyra barn.

På frågor svarar:
Christel Raunio, förbundsdirektör, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi
Kitty Schulman, vice ordförande, tfn 040 830 5672, e-post: kittyATiki.fi
Andrea Hasselblatt, tfn 040 191 9424, e-post: andrea.hasselblattATantananton.fi
Pressmeddelande 22.11.2014
Se alla artiklar