Akut kassakris

Svar:
Det värsta i din situation är antagligen känslan av att inte få grepp om situationen och var du står. Min erfarenhet är att man till och med vid rätt små och kortvariga kassakriser kan få panikkänsla.

Bot mot det är nog litet systematik, det vill säga kartlägg dina obetalda och förfallande räkningar samt dina eventuella tillgångar och inkomsterna genom att på papper eller dator i datumföljd enligt förfallodag skriva upp räkningarna och anefter räkna ut slutsumman.

Gå litet framåt i tiden och försök uppskatta vilka och hur stora räkningar, övriga utgifter och inkomster du får åtminstone till och med sista februari, antagligen ännu till och med mars eller tills det börjar visa någonslags balans. Gör detta först med verkliga förfallodagar dvs. alla dom som redan förfallit med dagens datum och så vidare.

Om du inte har någonsomhelst reservkassa eller besparingar som du kan låna från blir ju saldot på minus åtminstone ända till januarilönen. Då du gjort detta kollar du vilka räkningar du eventuellt kunde be om betalningstid för och kontaktar respektive fakturerare. Du kan också kolla med din arbetsgivare om du har möjlighet till någotslags förskott på lönen.

Gör nu ett nytt dylikt penning- eller kassaflödesschema med de nya förfallodagarna. Det minussaldo det visar innan du satt in januarilönen är den summa du skulle behöva låna av din mamma. Sätt in den som en inkomst i schemat och sedan som utgifter allt eller så mycket som du an efter kan avbetala varje månad utan att det går på minus igen strax innan lönen införs i schemat. På detta sätt ser du alltså när och hur mycket du kan betala tillbaka åt din mamma. För att detta skall fungera bör de utgifter du förutser för framtiden hellre vara i överkant än i underkant.

Det andra du borde göra genast är att strypa dina löpande utgifter så mycket som möjligt. Utnyttja alla dina lager; skafferi, frys, kyl. Köp bara det allra, allra nödvändigaste, endast gratisnöjen ”är tillåtna”. Man kan nog bra leva på sparlåga en tid – en del får dessvärre alltid göra det.

Lycka till!

Gå in på vår hemsida www.martha.fi, där hittar du hjälpmedel och kontaktuppgifter.

Se alla artiklar