Åbomarthor tog hem titeln Årets marthagärning 2016

Åbomarthor tog hem titeln Årets marthagärning 2016

Åbo svenska Marthaförening fick förra året ta emot en stor donation med yllematerial och valde att återanvända materialet genom att tillverka kramdjur för välgörande ändamål. Vid årsskiftet 2015–2016 hade en samling med cirka sjuttio fantasifulla kramdjur vuxit fram. Dessa donerades i början av året till barnpolikliniken vid Åbo universitets centralsjukhus och Åbo stads barnskyddshem.

Åbomarthorna nominerades till årets marthagärning för sina insatser att ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade, tillämpa beprövade tekniker för textilt återbruk och sprida glädje i näromgivningen.

– Via arbetet fick marthorna samspela över generationsgränserna och lära sig om olika äldre textila tekniker som lämpar sig vid återbruk. Mjukisdjursprojektet har väckt stort engagemang bland marthorna och visar på ett förtjänstfullt sätt att marthor tillsammans kan ta vara på alla resurser, sporra till hållbart arbete samt på ett enkelt sätt sprida glädje i sin näromgivning. Projektet är ett föredömligt exempel på att Martha gör gott, står det i motiveringen till utmärkelsen.

Titeln Årets marthagärning utdelas varje år av Finlands svenska Marthaförbund och tillfaller en marthaförening, marthakrets eller enskild medlem som har gjort en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för.

Bilden ovan: Noora Hofrén, föreståndare vid Tallbackens familjecentral, tog emot de handgjorda kramdjuren. Bakom henne Anki Sipilä som håller i trådarna för marthornas stickkafé i Åbo.

Glada Åbomarthor efter prisutdelningen på förbundets vårmöte.

På frågor svarar:
Frida Nylund, verksamhetsledare
Tfn 040 517 1579, e-post: frida.nylund (at) martha.fi
Camilla Hautala, ordförande för Åbolands svenska Marthadistrikt
Tfn 040 530 9376, e-post: camilla.hautala (at) gmail.com
Pressmeddelande 23.4.2016
Se alla artiklar