3 gröna växter för bättre inomhusluft

3 gröna växter för bättre inomhusluft

Alla växter tar upp koldioxid och producerar syre, men några jobbar lite extra. De luftrenande växterna ökar luftfuktigheten, upptar skadliga partiklar och förbättrar inomhusklimatet märkbart, såväl i hemmet, på arbetsplatsen som i klassrummet.

Här är tre sorter att hålla utkik efter i blomsteraffären.


CalatHea

Förutom att calathean är ett vackert blickfång har den luftrenande egenskaper. Den trivs bra på fuktiga platser, exempelvis i kök eller badrum, där den kan uppta skadliga partiklar och förbättra luftkvaliteten.


Svärmorstunga

Svärmorstungan gör sig lika bra på kontoret som i sovrummet. På arbetsplatsen kan den ta upp skadliga partiklar ur luften från plaster, färger, rengöringsmedel eller elektronik, så som en varm mobilladdare.


Guldpalm

Guldpalmen ställs med fördel invid printern på arbetsplatsen. Den upptar de partiklar som avges då printern är i användning, så som trycksvärta, och bidrar på detta sätt till ett bättre inomhusklimat.

Se alla artiklar