Marthaförbundets verktygslåda

Marthaförbundets verktygslåda

"Vi måste förbereda oss på att ta ett större personligt ansvar för vårt välmående och för vår framtid", skriver verksamhetsledare Annika Jansson i ledaren i årets första nummer av Martha.

Vi lever i ett välfärdssamhälle i Finland och kan i de flesta fall räkna med att få den hjälp vi behöver i livets olika skeden. Vi har ett fungerande rådgivnings- och sjukvårdssystem, hög standard på dagvård och skola samt en någorlunda välfungerande äldreomsorg. Men de drygt tusen klagomål inom äldreomsorgen som Valvira fick i fjol påtalar grova brister och visar att utvecklingen går i fel riktning. Jag undrar om jag kan räkna med en högkvalitativ och välfungerande äldreomsorg då jag står och knackar på äldreboendets dörr?

Jag är tveksam.

Befolkningen åldras och lever längre än tidigare, samtidigt som nativiteten sjunker. Detta leder till utmaningar i och med att skatteintäkterna minskar. Sjukvårdskostnaderna i vårt samhälle stiger hela tiden. Hur länge ska resurserna räcka till? Vi är vana vid en mycket hög standard på våra välfärdstjänster, men hur länge kan vi ta den för given?

Vi måste förbereda oss på att ta ett större personligt ansvar för vårt välmående och för vår framtid. Ett större personligt ansvar vad gäller vår livsstil, äta mer hälsosamt, motionera och se till att vi bevarar vår rörlighet upp i hög ålder.

Vi måste ha beredskap att klara oss ekonomiskt ifall en livskris inträffar, vi skiljer oss, vår livskamrat dör eller vi blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom. Var och en av oss måste ta sitt ansvar för den egna ekonomin för att inte hamna i snabblånefällan eller plötsligt tvingas leva under extremt knappa förhållanden.

Marthaförbundets uppgift är att dela vardagskunskap så att alla, både unga och äldre, ska ha grundläggande kunskaper i frågor som gäller ekonomi, hushåll och ekologi. Vi vill dela vardagskunskaper så att alla ska kunna känna sig beredda ifall någonting oväntat inträffar i livet.

Marthaförbundet vill erbjuda den verktygslåda man behöver för att kunna leva ett hälsosamt, friskt och lyckligt liv och inte behöva förlita sig på samhällstjänster som kanske inte räcker till i framtiden.

Vi är alla vår egen lyckas smed och jag är övertygad om att vi mår bäst då vi kan ta hand om oss själva och om våra nära och kära.

Vi måste komma ihåg att vi har ett personligt ansvar för vårt eget liv och inte kan förlita oss på eller föra över ansvaret på välfärdssamhället. Det är mitt ansvar att jag klarar mig genom livets olika skeden, och det är ditt ansvar att du gör det. Det är inte välfärdssamhällets ansvar. Men vi som bor i välfärdsstaten Finland är ändå lyckligt lottade för vi kan känna oss trygga i tanken på att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss ifall behovet uppstår.

Se alla artiklar