20.08.2013

Sirapen fastnar i måttet

Ta en droppe matolja till decilitermåttet då du mäter upp sirap vid bakningen så fastnar sirapen inte i måttet.

Se alla tips