19.08.2013

Hur ofta ska yllekläderna vädras?

I regel räcker det med att vädra alla yllekläder en gång per år då vädret är kallt. Det skall gärna vara -5 grader eller kallare, då behöver kläderna inte vara ute så många timmar. Det räcker med 2–3 timmar då det är kallare än -5 grader. Det är i regel vettigare att oftare, ex. varje vecka, vädra sina ylle- och andra tjockare plagg som inte kommer intill huden vid användning. Onödig tvätt sliter och tär på klädernas form och materialet.