19.08.2013

Hur får jag bort beläggning på tekoppar?

Gnid tekoppens insida med en våt trasa som doppats i bakpulver/soda eller salt. Skölj väl och torka. Du kan också använda diskborsten och soda.

Se alla tips