19.08.2013

Färska dilltärningar

Finklipp dill och lägg den i istärningsfacket. Slå på vatten och frys in i kuber. Förvara kuberna i en plastpåse så har du alltid färsk dill.

Se alla tips