19.08.2013

Bästa naturliga växtnäringen?

Sköt om dina växter med näring och vatten, men inte i överflöd. Bästa näringen är kompostmylla och utspädd urin. Kalka och aska enligt artens behov.

Se alla tips