Cs-möte

Innan styrelsemötet har du möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter till din regionala representant. Detta är ett utmärkt tillfälle att framföra dina tankar och idéer, så tveka inte att ta kontakt. Din representant är här för att hjälpa dig och föra din talan vid styrelsemötet.

Styrelsens sammansättning ser du här: Martha | Styrelsen 2024–2025

Börjar

Lördag 07.09.2024 – 00:00

Slutar

Lördag 07.09.2024 – 00:00

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl