16.02.2017

Vad är föreningsstöd?

Vad är föreningsstöd?

Vad är föreningsstöd?
Föreningsstödet beviljas genom Kulturfonden, som genom ett så kallat förbundspaket stöder aktiv förnyelse och internt utvecklingsarbete i föreningar på lokal och regional nivå. Marthaförbundet, och många andra förbund, kan ansöka om bidrag från Kulturfonden och administrerar och fördelar bidraget till sina föreningar.

Vem kan ansöka om föreningsstöd?
Alla kretsar, föreningar och distrikt i Marthaförbundet kan ansöka om föreningsstöd.

Hur går ansökan till?
Föreningsstödet kan sökas under tiden 1–28.2.2017. Ansökningsformuläret hittar du här. Den som behöver hjälp med att fylla i formuläret kan kontakta Petra Högnäs.
Formuläret är öppet i februari och endast ansökningar som kommit in under den tiden kan tas i beaktande.
Marthaförbundets centralstyrelse har utsett en arbetsgrupp som går i genom samtliga ansökningar och centralstyrelsen fattar beslut om utdelning av understödet. Bidraget betalas ut till mottagarna i mitten av april.

För vilka ändamål kan man ansöka om föreningsstödet?
Utdelningen 2017 prioriterar ansökningar som omfattar:
1) Marthaförbundets tyngdpunktsområden
Söker ni inspiration till verksamhet som tangerar förbundets kampanjer och verksamhetsformer kan ni bekanta er inspirationsmodeller med tips och idéer för program i föreningar. Inspirationsmodellerna hittar ni här.
2) Integrationsfrämjande verksamhet över kultur- och språkgränser.
Många föreningar jobbar på ett förtjänstfullt sätt med integration av flyktingar och asylsökande. Bidrag för denna verksamhet kan sökas via föreningsstödet!
3) Innovativ och nyskapande projektverksamhet som stärker sammanhållningen och förebygger socialt utanförskap.
Har ni nya idéer ni vill pröva på? Lust att utveckla helt nya verksamhetsformer för föreningen eller distriktet? Dela med er av lyckade satsningar och bjuda in nya målgrupper? Låt kreativiteten flöda och våga pröva på nya saker! Här efterlyser vi nya grepp och sådant som ingen tidigare gjort!

För vilka ändamål kan man inte ansöka om bidrag?

 • anskaffningar av utrustning
 • renoveringskostnader
 • fasta hyreskostnader och uteblivna löner
 • resebidrag, traktering, måltidskostnader eller deltagaravgifter
 • uppgörandet av historiker
 • understöd till välgörande ändamål
 • bidrag för föreningens allmänna verksamhet under året
 • arvoden till Marthaförbundets personal

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Se ung.martha.fi för mera information gällande understöd för barn- och ungdomsverksamhet.

Vad krävs för att ansökan ska godkännas?
Kriterierna ovan ska uppfyllas. En projektplan ska lämnas in.
I fall föreningen tidigare har fått föreningsstöd ska alla redovisningar vara inlämnade innan man kan ansöka om nya bidrag.

Vad är en projektplan?
Det lönar sig att satsa på projektplanen. Fundera igenom alla delar av projektet innan ni gör er ansökan. Det är viktigt att ansvarspersonerna är överens om vad man vill göra och hur man ska genomföra det. Var uppriktig och realistisk. Koncentrerar er gärna på ett tema. Om ansökan är välgjord kan ni satsa fullt ut på genomförandet!

Projektplanen bör kunna svara på följande frågor:

 • Vad ska vi göra?
 • Varför ska vi förverkliga detta projekt/ detta evenemang/denna föreläsning?
 • Hur kommer det att förverkligas?
 • Vad kräver projektet, vilka resurser krävs och vem ska involveras?
 • När börjar projektet, när avslutas det?
 • Vem ansvarar för projektet?

Till planen ska även bifogas en fullständig projektbudget där intäkter och utgifter framgår.


Frågor? Kontakta Petra Högnäs, petra@martha.fi , tfn 044 280 6609 om ni har frågor eller behöver hjälp med ansökan!

Se alla artiklar