27.04.2019

Årets marthagärningar

Årets marthagärningar

Vid Marthaförbundets vårmöte i Helsingfors lördagen den 27 april delades tre utmärkelser ut: årets Lucina, årets eldsjäl och årets samhällsinsats.

Hederstiteln Årets Lucina 2019 tillföll Kristina Holmqvist från Karleby. "Holmqvist har under sina många år som både medlem och ordförande i Karleby Marthaförening och senare Linnusperä Marthakrets haft samma ledstjärnor som Lucina Hagman – bildning, kvinnokraft, kunskap, kärlek och gemenskap. Holmqvist har gjort omvälvande insatser för föreningen under sina aktiva år – inte bara under sina ordförandeår, utan också från positionerna som medlem och kretsordförande. Hon har hittat former för verksamheten som ökat deltagandet och aktiviteten bland medlemmarna. Genom att arrangera program och upplevelser för medlemmarna, så som kurser, välgörenhetsarbete, hantverk och samarbetsprojekt med bland annat församlingen, samt en god informationsgång, har Kristinas insatser lett till aktiva medlemmar som tillsammans synliggjort marthas arbete i närsamhället."

Gun Carlson från Åland tilldelades utmärkelse Årets eldsjäl 2019 för sitt engagemang för att arrangera Nordens kvinnoförbunds sommarkonferens 2018 och sin drivenhet i arbetet med att skapa föryngring inom Ålands Marthadistrikt.

Ett plock ur prismotiveringarna: "Hon ser alltid till marthaföreningarnas väl, vet vad hon vill och ger inte upp. Under åren som ordförande för Ålands Marthadistrikt togs viktiga och obekväma beslut som ledde till ett aktivt distrikt. I dag är distriktet en växande rörelse med stark framtidstro och en föryngring som marthorna förtjänar. Carlson var också kraften bakom Nordens kvinnoförbunds uppskattade sommarkonferens 2018. Carlsons beslutsamhet och målmedvetenhet leder till betydelsefull verksamhet. Det åländska Marthadistriktet kan i dag fortsätta en stabil resa tack vare Carlsons idoga arbete för martharörelsen."


Årets samhällsinsats 2019 tillföll Heidi Lindeman för sitt initiativ att utmana marthaföreningar att sy mjukistaxar som delas ut åt barn som åker ambulans. Motiveringen lyder:

"Att åka ambulans kan vara skrämmande för vem som helst – för ett barn kan det vara traumatiserande. För långtidssjuka barn kan ambulansfärden tyvärr bli vardag. Men ibland kan en skrämmande situation kännas ett uns mindre skrämmande om man har något mjukt att hålla i handen. Det här insåg Lindeman. Lindeman hade själv ett långtidssjukt barn men hittade ändå tid och energi att tänka på alla barn i Finland som tyvärr blir tvungna att åka ambulans. Föreningen Project Liv hade också tänkt samma tanke och skapade en mjuk liten tax att krama i utsatta situationer. Lindeman själv kände att Project Liv hade gett henne så mycket under hennes eget barns sjukdomstid och ville gärna ge något tillbaka till föreningen och andra utsatta barn. Lindeman uppmuntrade Karperö Marthaförening att börja sy taxar som skulle skänkas till ambulanser runt om i Finland. På sykvällar och ett insamlingsjippo för Project Liv sydde Karperö Marthaförening 150 taxar som senare gavs till ambulanserna i Österbotten. Dessa taxar uppskattades räcka för ett helt år. Heidi Lindeman utmanade andra marthaföreningar att sy mjukistaxar för att skänka till ambulanser. I dag är det många barn som fått en tax i handen i ambulansen tack vare Lindemans engagemang. I en perfekt värld skulle taxarna aldrig behövas. Tyvärr lever vi inte i en perfekt värld men tack vare Lindeman blir världen lite mindre skrämmande för många sjuka barn."

Närmare information ger:

Bilder för tryck, kontakta:

Se alla artiklar