15.04.2020

Så hanterar och syr du en hemmagjord ansiktsmask

Så hanterar och syr du en hemmagjord ansiktsmask

En hemmagjord ansiktsmask skyddar inte användaren mot coronavirus. Men en ansiktsmask som bärs korrekt kan förhindra att en person som bär coronaviruset smittar andra människor. Om masken används på fel sätt kan den däremot öka risken att coronaviruset sprids. Kirurgiska mun- och nässkydd skyddar effektivt mot att en person med conoravirus smittar andra, men de kirurgiska skydden bör reserveras för personalen inom hälsovården eftersom de annars hotar ta slut.

Det råder delade meningar bland experterna om huruvida det lönar sig för privatpersoner att använda hemmagjorda ansiktsmasker för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

De finska myndigheterna har hittills inte gett några rekommendationer gällande om och när ansiktsmasker bör användas av symtomfria personer. Myndigheterna har däremot betonat hur viktigt det är att de som använder ansiktsmasker hanterar dem på rätt sätt. En mask som används på fel sätt gör större skada än nytta, och en smutsig mask kan sprida virus. Om du är sjuk ska du stanna hemma. Det bästa sättet att förebygga coronavirussmitta är att hålla ett avstånd på 1–2 meter till andra personer i mån av möjlighet och att ofta tvätta händerna med tvål.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL ger (18.4.2020) inga anvisningar för eller allmänna rekommendationer om att tygmasker bör användas när man rör sig på offentliga platser. Expertutlåtandena skiljer sig från varandra i fråga om fördelar och nackdelar med tygmasker samt hur de används på rätt och fel sätt.

Enligt ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd kan en omfattande användning av hemmagjorda skyddsmasker på offentliga platser i värsta fall leda till en felaktig känsla av trygghet.

Fel sorts tygmaterial i en hemmagjord mask kan försämra lunghälsan, t.ex. när mikrofibrer, damm eller tygpartiklar hamnar i luftvägarna. Fel val av tyg kan öka andningsmotståndet, och då kan koldioxidhalten öka till skadliga mått. Risken för hjärthändelser eller astmaanfall kan också öka.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger inga anvisningar om användning av tygmasker på offentliga platser.

Viktigt att beakta för den som använder en hemmagjord ansiktsmask 

 • En ansiktsmask kan skydda andra personer än användaren.
 • En person med symtom i luftvägarna ska följa THL:s anvisningar för egenvård.
 • Följ alltid de viktigaste preventiva åtgärderna:
  • god handhygien
  • god hosthygien
  • undvika fysiska kontakter eller närkontakter
  • undvika röra vid ansiktet, näsan eller munnen
 • Att sätta på och ta bort en ansiktsmask kräver noggrannhet så att en smutsig mask inte orsakar smittorisk.
 • Man måste alltid tvätta händerna efter att man rört vid en mask som använts eller används.
 • En ansiktsmask passar inte för alla, det kan vara svårt eller omöjligt för till exempel barn eller personer med hjärt- eller lungsjukdomar att använda masken.
 • En ansiktsmask ska efter varje användning tvättas i ett 90 graders program i tvättmaskin eller kokas i vatten med lite tvättmedel i fem minuter.

Källa: Arbetshälsoinstitutet TTL: Tips för att tillverka ansiktsmasker av tyg och engångsmasker av hushållspapper

  När har man nytta av att använda en ansiktsmask av tyg som extra preventiv åtgärd?

  Det är bra att använda en ansiktsmask i situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakter, till exempel i affärer och i kollektivtrafik. En ansiktsmask kan eventuellt minska spridningen av sekret från luftvägarna i närheten, och då minskar också möjligheten till att virusbärare utan symtom skulle sprida viruset vidare.

  Källa: Arbetshälsoinstitutet TTL: Tips för att tillverka ansiktsmasker av tyg och engångsmasker av hushållspapper

  Material som kan användas till hemmagjorda ansiktsmasker

  • Materialet får inte orsaka hälsoskador för den som använder masken. Det är maskens tillverkare som ansvarar för att materialet inte orsakar skador.
  • Materialet ska vara så tätt som möjligt men ändå låta tillräckligt mycket luft passera igenom så att man orkar använda masken.
  • Om man blir yr av att använda masken, kan detta bero på för hög koldioxidhalt innanför masken. Då är masken för tät.
  • En flergångsmask ska tillverkas av ett material som kan tvättas flera gånger i ett 90 graders program i tvättmaskin eller som kan kokas i vatten med lite tvättmedel i fem minuter.
  • Om tyg väljs som material, kan 2–3 lager av tunt lakanstyg lämpa sig för bruk.

  Källa: Arbetshälsoinstitutet TTL: Tips för att tillverka ansiktsmasker av tyg och engångsmasker av hushållspapper

  Sybeskrivning för hemmagjorda ansiktsmasker

  Här finns en beskrivning för den som vill sy en hemmagjord ansiktsmask. 


  På Naisten valmiusliittos webbsidor finns en sybeskrivning (på finska) för ansiktsmasker av tyg. 

  Också Marttaliitto har utförliga instruktioner (på finska) för hur man använder och syr ansiktsmasker. 

  Video med sybeskrivning

  Heinola stads video visar (på finska) ett sätt att sy en ansiktsmask.

  Artikeln uppdaterad 20.4 
  - tillagt länk till Institutet för hälsa och välfärd THL:s nyhet: Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger inga anvisningar om användning av tygmasker på offentliga platser.

  Se alla artiklar