24.09.2020

Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under hösten 2020

Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under hösten 2020

Marthaförbundet understryker att varje distrikt, förening/krets och medlem själv ansvarar för att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygga att coronaviruset sprids. Pandemisituationen lever hela tiden och verksamheten bör anpassas enligt aktuella myndighetsrekommendationer.

Marthaförbundet kan inte just nu ge rekommendationer för vilken verksamhet som kan ordnas på fältet eftersom situationen varierar lokalt och dessutom förändras hela tiden. Följ de lokala anvisningarna på just din ort.  

Arrangören har en skyldighet att följa det regionala epidemiläget. Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (senast uppdaterad den 21 september 2020).

Om ni är osäkra på om det är säkert att ordna verksamhet på er ort, kontakta Regionförvaltningsverkens rådgivning för evenemangsarrangörer: tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8–11.30 och 12.30–16) e-post: koronainfo@avi.fi.

Guide till olika alternativ för digitala möten:

IT-lösningar för digitala möten

Se alla artiklar