13.08.2020

Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under hösten 2020

Rekommendationer för Marthaverksamheten på fältet under hösten 2020

Marthaförbundet understryker att varje distrikt, förening/krets och medlem själv ansvarar för att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygga att coronaviruset sprids. Pandemisituationen lever hela tiden och verksamheten bör anpassas enligt aktuella myndighetsrekommendationer.

Coronaviruset och marthaverksamheten hösten 2020

Vi uppmuntrar föreningar och kretsar att ordna sin verksamhet utomhus.

Om ni ändå väljer att träffas inomhus ska ni beakta följande:

 • Var gärna inkluderande, det är svårt för många som hör till riskgrupperna att delta i fysiska möten. Överväg att träffas digitalt om ni på så sätt kan öppna upp för fler deltagare.
 • Mötet bör hållas i ett tillräckligt stort utrymme så att man kan hålla ett säkert avstånd till andra människor.
 • Mötesutrymmet ska vara ventilerat och vädras i mån av möjlighet.
 • I syfte att undvika närkontakter bör möjligheterna att upprätthålla säkerhetsavstånd vid offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och offentliga utrymmen tryggas: antalet personer bör avgränsas så att avståndet mellan var och en är minst 1–2 meter.
 • Risken för droppsmitta är lätt större än vanligt under till exempel allsångsevenemang eller då idrott och motion utövas i grupp, och därför bör betydelsen av att hålla säkerhetsavstånd inskärpas i dessa och liknande situationer.
 • Då man kommer in i ett rum eller till ett begränsat utomhusutrymme, bör man rengöra händerna med handsprit. Handspriten ska finnas lätt till hands.
 • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten före måltiden och alltid när du nyst eller hostat eller om händerna är smutsiga så det syns. Torka händerna i engångspappershanddukar. Om det inte är möjligt att tvätta händerna ska man använda handsprit.
 • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk till hands, hosta och nys mot armvecket. Tvätta händerna efteråt.
 • Använd mask om du vill, med iakttagande av anvisningarna för hur det ska gå till.
  Läs mera här:
  THL:s rekommendation om ansiktsmasker: Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker
  THL frågor och svar om ansiktsmaskrekommendationen: Frågor och svar om ansiktsmasker
 • Användning av ansiktsmask av tyg under coronaviruspandemin: TTL: Information om ansiktsmasker av tyg

Städning av mötesutrymmen

Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen effektiveras genom användning av desinfektionsmedel. Iaktta Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.

 • Torka av ytor som ofta berörs, som till exempel dörrhandtag, armstöd, kontakt-och bordsytor, strömbrytare och vattenkranar minst en gång och helst två gången om dagen. I lokaler där det rör sig mycket folk rekommenderas rengöring med 2–4 timmars mellanrum.
 • Undvik att använda datorer som är i kollektivt bruk eller rengör dem efter varje enskild person som använt dem.

Marthaförbundets vägkarta för den som vill ordna fysiska träffar

Håll dig uppdaterad om läget och följ informationen på Institutet för hälsa och välfärd THL och Arbetshälsoinstitutet TTL.

Viktigt att beakta

 • Delta inte i sammankomster eller möten och gå inte till offentliga tillställningar eller offentliga rum då du har symtom som feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits. Man får inte komma till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga rum där andra människor samtidigt närvarar om man har några som helst symtom som tyder på smitta. Läs mer här: THL: Coronaviruset covid-19
 • Delta inte i verksamheten om du varit i kontakt med en person med förkylningssymptom eller en person som har exponerats för covid-19 under de två senaste veckorna.
 • Delta inte om du har kommit till Finland från en utlandsresa under de två senaste veckorna.
 • Undvik onödig fysisk kontakt.

Frågor gällande marthaverksamheten och coronasituationen besvaras av verksamhetsledare Annika Jansson (e-post: annika.jansson@martha.fi, tfn 050 302 3363).

Guide till olika alternativ för digitala möten:

IT-lösningar för digitala möten

Se alla artiklar