Nytt marthaprojekt för hälsofrämjande arbete bland äldre

Nytt marthaprojekt för hälsofrämjande arbete bland äldre

Enligt ett understödsförslag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har Finlands svenska Marthaförbund beviljats bidrag för att motverka ensamhet bland äldre och stärka frivilligarbetet inom förbundet. Projektet ”Den gemensamma måltiden – matlust!” är treårigt och inleds i januari 2020.

Antalet äldre i behov av stöd, vård och rekreation ökar stadigt i Finland, vilket sätter press på de ekonomiska resurserna i samhället. I dagsläget är det svårt att erbjuda alla en kvalitativ vardag.

Inom ramen för Marthaförbundets nya projekt Den gemensamma måltiden – matlust! kommer äldre personer att få ta del av matupplevelser och minnen från en svunnen matkultur samt erbjudas inspiration i vardagen genom matlagning och social samvaro.

Projektet ska väcka matminnen till liv och därmed öka aptiten och livsglädjen. I förlängningen ska den äldres känsla av isolering och ensamhet minska, säger Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson

Förutom att höja livskvaliteten hos de äldre ska projektet ta vara på intresset för frivilligarbete. En viktig del av projektet är därför att skapa fungerande strukturer för volontärarbete och på så sätt öka delaktigheten i samhället.

Behovet av volontärarbete ökar hela tiden i vårt samhälle. Bland marthorna finns det en enorm potential för det frivilliga arbetet, av vilken endast en bråkdel tas i användning. Vi har utrett intresset för frivilligarbete inom våra marthaföreningar och i många av dem finns det ett behov av ett utpräglat volontärprogram. Viljan till frivilligarbete finns sålunda, men strukturer saknas, säger Annika Jansson.

Pressmeddelande 5.12.2019

Mera information ger:

Se alla artiklar