17.12.2019

Kemikalieexperten: Se upp med skadliga plaster i leksakerna

Kemikalieexperten: Se upp med skadliga plaster i leksakerna

Kemikalieexperten Cecilia Nyman tog sig en titt på några populära julklappar till barn. Många får tyvärr tummen ner.

En pyjamas med ett färgglatt tryck, en dockservis och en blinkande leksakstelefon. Leksakerna ligger högt uppe på många barns önskelista, men vad innehåller de egentligen? När Cecilia Nyman, kemikalisesakkunnig på Marthaförbundet och doktor i biologi synar dem närmare rycker hon snart uppgivet på axlarna:

- Jag vet faktiskt inte - och just det är problemet! Märkningen saknas.

Att en del plaster avger skadliga ämnen är ett faktum som börjat bli känt först under senare år. Vi vet numera att svart plast läcker skadliga ämnen när den hettas upp, att PVC är cancerframkallande och att ftalater som tillsätts i plaster för att göra dem mjuka kan skada både hormoners naturliga funktioner och reproduktionen. Barn är särskilt utsatta eftersom deras små kroppar inte klarar av att rensa ut de skadliga ämnena lika effektivt som vuxnas kroppar.

Ändå regleras plastanvändningen bara delvis, och som konsument är det svårt att få reda på vilka ämnen olika plastprodukter innehåller. På en av julklapparna vi synar, en t-tröja med plastigt tryck på magen, står det till exempel att själva plagget är tillverkat av 100-procentig ekologisk bomull, men det står ingenting om vad plasttrycket innehåller.

– I plasttryck och regnkläder används nästan alltid PVC och PU (polyuretan). Bland annat svenska Kemikaliecentrum uppmanar alla att undvika PVC på grund av att ämnet visat sig vara hälsoskadligt, säger Nyman. PU kan å sin sida innehålla tillsatser av PFAS och utgångsämnet i plasten (isocyanater) kan vara allergi- och cancerframkallande.

dinosaurie i plast
UNDVIK: MJUKA PLASTFIGURER. - I mjuka små plastfigurer och barnartiklar som haklappar är plastsorten ofta okänd. TPE/TPU/TPR är blandningar av gummi och plast och baseras delvis på styren, som är klassat som cancerframkallande och misstänkt hormonstörande. Där kan även finnas mjukgörare , alltså hormonstörande ftalater, säger Cecilia Nyman. 
VÄLJ: FIGURER I HÅRD PLAST. - Hittar du fina leksaker i hård plast (lika hård som legoklossar) är den oftast fri från mjukgörare och mycket säkrare, säger Nyman. 


Plast har ju funnits länge. Varför upplevs den nu plötsligt som så farlig?

- Plast är ett rätt nytt material för allmänheten som använts i stor skala bara de senaste femtio åren. Först nu har forskningsresultaten börjat droppa in om hur kemikalierna i plast påverkar hormonerna och är kopplat till utvecklandet av cancer och allergier.

UNDVIK: PYJAMASAR OCH KLÄDER MED PLASTTRYCK. – Vem vill inte unna sitt barn en ny pyjamas med favoritfiguren tryckt på magen? Men se om du hittar en utan plasttryck i alla fall. Själva plasten i trycken är ofta av PVC (nr 3) som i sig är cancerframkallande och för att göra den mjuk tillsätts hormonstörande ftalater. Under det varma täcket avges dessa hela tiden och visst vill vi mysa riskfritt, säger Cecilia Nyman. 

Har inte plasterna testats innan de nått marknaden?

-Ja, delvis. Men för att få svar om långtidseffekter räcker det inte med enskilda studier, utan studierna måste upprepas i flera olika grupper, över tid och under olika förhållanden. Vi ska också minnas att det finns en myriad av plastkombinationer, hundratals om inte tusentals. Industrin behöver ju inte berätta vad den lägger i sina produkter, så det är upp till forskare att göra sampel och testa vad de egentligen innehåller. Bland annat EU:s leksaksdirektiv reglerar vilka olika ämnen och mängden skadliga ämnen leksaker får innehålla men det är tillverkaren som ska se till att reglerna efterföljs. Alltid efterföljs lagen inte.

Man kan faktiskt lätt minska på potentiellt skadliga ämnen i sin omgivning, det handlar bara om att göra medvetna val i sin vardag

- Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gör stickprover men de testar naturligtvis inte alla produkter, säger Nyman.
Stickprov visar att tillverkarna inte alltid är helt ärliga då leksaker kan innehålla skadliga ämnen över tillåtna gränsvärden. Hon påminner också om att direktivet bara gäller leksaker som är tillverkade i EU - något att minnas för den som köper julklappar på nätet.

VÄLJ: VIRKADE GOSEDJUR. - Gosedjur i naturliga material är säkrare än gosedjur i polyester och andra plasttextilier. Polyester utsöndrar mycket mikroplaster och vi vet inte ännu tillräckligt om dess påverkan på vår hälsa. Det vi vet är att vi har dem i oss redan nu. Tvätta alltid nya leksaker och textilier, de är ofta behandlade och har rester från produktionen eller antimögelmedel från transporten, säger Nyman. 


För en enskild konsument är det svårt att veta exakt vilka kemikalier och plaster en produkt innehåller då leksaksdirektivet inte kräver att man listar alla ämnen som använts i en produkt.

Inom livsmedelsbranschen är kontrollen striktare, men inte heller där kan konsumenten alltid vara helt säker. Svart plast ska till exempel inte hettas upp vid i matlagning eftersom den då avsöndrar skadliga ämnen.

- Tittar man noga på en svart stekspade brukar det faktiskt stå på att man inte ska hetta upp den till mer än 200 grader - alltså inte använda den till att steka något med! Och så säljs det ju mat som ska hettas upp i plastkärl i mikrovågsugnen och ris som ska koka i en plastpåse och liknande. Det skulle jag själv aldrig göra. När plast kommer i kontakt med värme och sura eller feta livsmedel läcker skadliga ämnen ut i maten, säger Nyman.

UNDVIK: DOCKSERVISER I PLAST. Cecilia Nymans kommentar: “Matserviser för barn är ofta gjorda av plasten Melamin (nr 7) – ett ämne som är giftigt för njurarna om det läcker ut ur plasten. Materialet kan också innehålla formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande."
VÄLJ: SERVISER I ROSTFRITT STÅL. - Leksakskärl i rostfritt stål är ett bra alternativ!

Vad rekommenderar du åt en vuxen som ska välja en julklapp åt ett barn?

- Allra först: köp bara leksaker som verkligen är leksaker och som är tillverkade i EU. Bara de lyder under leksaksdirektivet. Maskeradkläder och hobbymaterial gör det till exempel inte. Och gammal avlagd elektronik ska man inte låta barnen leka med. 

För det andra rekommenderar Nyman hård plast framom mjuk. 

- Ju mer mjukgörande ftalater leksaken har, desto större risk. Undvik plasttryck på kläder och leksaker med PVC eller PU. Och står du i leksaksaffären och undrar vad leksaken innehåller - fråga! Du får antagligen inte ett svar av butikspersonalen men de kan fråga tillverkaren. Och förstås - bekanta dig med plastsorterna i Marthaförbundets plastkort. Du lär dig snabbt vilka plastsorter som är säkra och vilka som ska undvikas.

UNDVIK: LEKSAKSELEKTRONIK OCH GAMMAL ELEKTRONIK SOM LEKSAKER. - Elektronik kan vara flamskyddsbehandlad för brandsäkerhet. Ämnena bedöms numera vara cancerframkallande och kan orsaka skador på hjärna och nervsystemet. Lödningar kan innehålla tungmetaller vilka kan orsaka skador på nervsystemet, vara cancerframkallande och skada immunsystemet, reproduktion, hjärt- och kärlsystemet.. Elektronikleksaker skall vara slutna och hela, säger Nyman. 

Till sist vill Nyman också påminna om plastens goda egenskaper.

- Inget annat material kan i dagsläget ersätta stora delar av vår sjukhusutrustning och många andra absolut nödvändiga saker. Det går inte att leva ett helt plastfritt liv. Men det är bra att vi börjar ha forskningsresultat om effekterna, och i framtiden tror jag vi kommer att se många fler restriktioner. 

Hon poängterar också att lösningarna är fler än problemen. 

- Det låter kanske krångligt men man kan faktiskt med enkla medel minska på potentiellt skadliga ämnen i sin omgivning. Det handlar bara om att göra medvetna val i sin vardag. De kemikaliesmarta lösningarna blir hela tiden fler och mer lättillgängliga i takt med att kunskapen växer!

Fakta: Säkra julklappar

  • Tygleksaker som är fria från flamskyddsmedel och ytbehandlingar
  • Nya träleksaker. Bättre med homogent trä = hela trästycken och inte spånskivor som kan vara behandlade med diverse kemikalier. Gamla leksaker med flagande färg ska undvikas.
  • Tvättbara leksaker som underlättar rengöring
  • Kökskärl och -redskap i rostfritt stål och trä framom plast till lekhörnan med kök

Plastinformation

Se alla artiklar