Kartlägg penningflödet med kassaflödesschema

Kartlägg penningflödet med kassaflödesschema

Vill du ha koll på ditt penningläge just nu och i närmaste framtid? Då ger dig vårt kassaflödesschema möjlighet att kartlägga penningflödet, dag för dag.

Få koll på din ekonomi med kassaflödesschemat. Börja med att mata in ingående saldo som består av saldot på dina bankkonton och de kontanter du har.

Efter att du matat in det ingående saldot, fortsätter du med att mata in inkomster och utgifter i den ordning de förfaller. Summorna ska vara verkliga eller realistiska uppskattningar. Om saldot går på minus betyder det att utgiften inte går att betala innan du fått inkomster. Alternativt kan du skjuta upp en annan utgift som finns tidigare, men som du inte hunnit betala.

Kom ihåg att om du skjuter upp en betalning bör faktureraren alltid meddelas innan räkningens förfallodag.

Har du inte excel som krävs för att använda kassaflödesschemat, kan du använda OpenOffice.

Kassaflödesschema

Se alla artiklar