Kan vi äga och dela vår utrustning på stugan?

Kan vi äga och dela vår utrustning på stugan?

Att dela på saker är inget nytt, men ändå något man kan tänka på lite extra under sommarveckorna på stugan. Du kan lika bra gå över till grannen och fråga om du får låna saftmajan eller samsas om ett gemensamt SUP-bräde, men det kanske vi ofta glömmer bort.

Via delningsekonomi kan vi både spara pengar, men också kanske våga testa på ett nytt intresse eller utföra något som vi annars inte skulle ha haft utrustningen för. Vi kan låna, äga tillsammans eller sälja vidare det vi inte mera behöver. Tanken med delningsekonomi är att vi inte behöver äga allting själva. Här kommer tre snabba tips för att komma igång med delningsekonomi.


✅ Våga mera!

  Det finns oändligt med kanaler för att hitta personer med samma intressen. Genom att våga tänka utanför boxen och våga ta kontakt har du möjligheten att dela mera. Våga berätta vad du är intresserad av, vad du är beredd att betala eller hyra ut. Där har du redan tagit det första steget till framgångsrika och långvariga ägodelningsförhållanden!


  ✅ Tänk över det ekonomiska

   Den ekonomiska biten ska vara jämlik för alla inblandade om man vill vara delägare. I annat fall hyr man en mindre del. Betalningen kan ha olika former och behöver inte alltid vara en pengatrasaktion; kanske tryckvätten lånas ut ett par timmar i utbyte mot en rabarberplanta? Sätt även upp gemensamma spelregler, exempelvis att en gemensam bil alltid ska ha full tank.

   ✅ Glöm inte försäkringen

    Kom även ihåg att försäkra era ägodelar. För mindre varor kan ett sparat garantikvitto räcka (vem sparar det?) och hemförsäkringen, men vid fall då man delar på bilar, båtar och dylikt är det bra att teckna egna försäkringar. Befullmäktiga alla ägare till att sköta försäkringsärenden, men kom ihåg att försäkringstagaren i slutändan alltid är skyldig att betala räkningen - oberoende av andra ägare. Kom överens om dessa saker innan ni börjar ägodelar, så uppstår inga överraskningar I ett senare skede.

    Glöm inte!

    Kom ihåg att alla ska ha jämlik tillgång till att använda sig av det. På sommarstugan kan detta lösas med ett gemensamt förråd dit alla får en nyckel. Huvudsaken är att alla ska kunna använda sig av ägodelsnignsvarorna på ett lätt och effektivt sätt.

    Se alla artiklar