24.02.2016

Kallelse till vårmötet i Lovisa

Kallelse till vårmötet i Lovisa

Vårmötesförhandlingarna inleds klockan 13.00. Mötet går av stapeln i Lovisa Bollhall, Brandensteinsgatan 29. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom årsrapport och bokslut för år 2015, samt eventuella motioner och övriga ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet.

Distriktens ombud bör uppvisa behörigen undertecknade fullmakter lördagen den 23 april klockan 12–13 vid fullmaktsgranskningen i Bollhallen.

Distrikten bör skriftligen anmäla sina ombud och ersättare, med namn och fullständiga adressuppgifter, till ekonomiassistent Marika Seger, Marthaförbundet, Bölegatan 2, 00240 Helsingfors eller per e-post till marika.seger (at) martha.fi, direkt efter sitt vårmöte, men senast 31.3.2016.

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Hela programmet och närmare information hittar du i evenemangskalendern.

Se alla artiklar