30.03.2015

Kallelse till Marthaförbundets vårmöte

Kallelse till Marthaförbundets vårmöte

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2014. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen beslutat föra till mötet: val av representant i centralstyrelsen från Västra Nylands Marthadistrikt för perioden 19.4.2015–31.12.2016, utdelning av utmärkelsen Årets marthagärning 2015 samt Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma ställningstagande om att kommunerna bör möjliggöra hushållens återanvändning av textilier.

Vid vårmötet kommer Marthaförbundets nya verksamhetsledare Gilla Granberg att presentera sig. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2015.

På frågor om de praktiska arrangemangen svarar Catharina Hindrén från Västra Nylands Marthadistrikt, tfn 050 328 1209, e-post: catharina@hindren.fi. På övriga frågor svarar tf. verksamhetsledare Frida Nylund eller utvecklingschef Petra Högnäs, tfn 044 280 6609, e-post: petra.hognas@martha.fi.

Varmt välkommen på vårmöte till Ekenäs!

Helsingfors den 30 mars 2015

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Se alla artiklar