07.11.2015

Kallelse till höstmöte

Kallelse till höstmöte

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till höstmöte i Helsingfors den 21 november 2015 klockan 12. Själva höstmötesprogrammet inleds klockan 11.00 med lunch och fullmaktsgranskning. Mötet hålls på yrkeshögskolan Arcada, Jan Magnus Janssons plats 1, Helsingfors.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 15 i förbundets stadgar, såsom fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 2016. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har valt att föra till höstmötet: Västra Nylands Marthadistrikts motion om att garantera en levande landsbygd genom att trygga en fungerande kollektivtrafik.

På mötet väljs medlemmar till centralstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå och ersättare för dessa för perioden 2016–2017. De ordinarie medlemmar som står i tur att avgå är:

Anne-Louise Nilsson (Susanne Ahlqvist), Borgå svenska Marthadistrikt rf

Marianne Blom (Christina Grönroos), Mellersta Nylands Marthadistrikt rf

Kitty Schulman (Gunilla Nykopp), Helsingfors svenska Marthaförening rf

Christina Lillhonga (Gunilla Witting-Isaksson), Karlebynejdens Marthadistrikt rf

Ann-Mari Koivula (Sickan Nybondas), Östra Nylands Marthadistrikt rf

Maja Ottelin (Eva-Helen Ahlberg), Ungmartha rf

Ulla Smeds (Anna Häggkvist), Sydösterbottens Marthadistrikt rf

Av dessa är Christina Lillhonga, Ulla Smeds och Susanne Ahlqvist inte längre valbara på grund av full mandatperiod (max åtta år i följd som ordförande, ordinarie eller ersättare i centralstyrelsen enligt § 20 i förbundets stadgar).

Distrikten bör uppvisa behörigen undertecknade fullmakter ur vilka det framgår ombud och ersättare för ifrågavarande distrikt lördagen den 21 november klockan 11–12. Distrikten bör skriftligen anmäla förändringar i ombud och ersättare, med namn och fullständiga adressuppgifter, till Marika Seger, Marthaförbundet, Bölegatan 2, 00240 Helsingfors, eller per e-post till marika.segerATmartha.fi så att vi kan garantera att ombuden får mötesmaterialet.

Centralstyrelsen vid Finlands svenska Marthaförbund rf

Se alla artiklar