Framtidsfrågor i fokus på Marthaförbundets höstmöte 2019

Framtidsfrågor i fokus på Marthaförbundets höstmöte 2019

En konstruktiv diskussion om Marthaförbundets framtida organisationsstruktur präglade förbundets höstmöte i Helsingfors på lördagen. I mötet deltog drygt hundratjugo marthor från hela Svenskfinland och Åland.

Den pågående organisationsutvecklingen inom Marthaförbundet, där målet är att förenkla och rationalisera organisationsstrukturen, har under hösten nått ett nytt vägskäl. Centralstyrelsen kunde därmed för höstmötet lägga fram ett förslag till principbeslut för hur man går vidare med utvecklingsarbetet. Förslaget syftar till att skapa möjligheter för nya innovativa lösningar som ska minska byråkratin samt främja gemenskapen och delaktigheten inom förbundet.

Två kvinnor talar med varandra och skrattar
Glad marthasamvaro i teaterfoajén.


Mötet godkände den för år 2020 framtagna verksamhetsplanen och strategin för perioden 2020–2022. Tyngdpunktsområdena år 2020 är plastsmart vardag, skogen, vardagsberedskap, Östersjön och organisationsutveckling. Det övergripande temat för verksamhetsåret är hur man med små medel kan arbeta för en kemikaliefri vardag. Under året medverkar förbundet även aktivt i en rad evenemang som ordnas för medlemmarna runt om i Marthafinland med anledning av arbetet att utveckla Marthaförbundets organisationsstruktur.


Vid höstmötet valdes medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. I centralstyrelsen för år 2020 sitter Andrea Hasselblatt, förbundsordförande, Carita Vik-Hästbacka, Jakobstads Marthadistrikt, Inga-Britt Lindvall, Nykarleby Marthadistrikt, Mikaela Vesterlund-Laine, Åbolands svenska Marthadistrikt, Ann Carlsson, Ålands Marthadistrikt, Seija Knipström, Vasabygdens Marthadistrikt, Inga Mannström, Västra Nylands Marthadistrikt, Anna Nylund, Ungmartha, Anna-Lena Pärus, Sydösterbottens Marthadistrikt, Camilla Komonen, Helsingfors svenska Marthaförening, Gunilla Backman, Borgå svenska Marthadistrikt, Christina Grönroos, Mellersta Nylands Marthadistrikt, Carina Nilsson, Karlebynejdens Marthadistrikt och Sickan Nybondas, Östra Nylands Marthadistrikt. De sex sistnämnda omvaldes för en tvåårsperiod.

Under mötet antogs tillika ett uttalande om vikten av att rädda Östersjön och motarbeta klimatförändringen.

Christina Gestrin personporträtt
Christina Gestrin talade om Östersjöns utsatta läge och uppmanade alla marthor till aktion för vårt hav.


Vid höstmötet tillkännagavs därtill beslutet att tilldela bloggaren och författaren Julia Degerth från Åbo utmärkelsen Årets Ungmarthainspiratör 2019. Degerth fick utmärkelsen för sitt arbete att dela inspiration kring en grönare vardag genom bloggen Grön i Åbo och boken Min lilla gröna – tips för en ekologisk vardag, där hon genomgående tar ner miljötänket på en handfast nivå som passar alla.

Marthaförbundets vårmöte 2020 arrangeras den 25 april i Nykarleby.

På frågor svarar:
Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363, annika.jansson@martha.fi

Ladda ner pressbilder, uttalandet, strategin 2020–2022 och verksamhetsplanen 2020 här!

Pressmeddelande 23.11.2019.

Sören Lillkung ledde både den gamla och nya Marthasången
... och sjöng, det gjorde vi!
Marthaförbundets långvariga hushållsrådgivare Solveig Backström avtackades med en gåva hon länge drömt om - en motorsåg!
Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt.
Det var många som stickade på höstmötet.
Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson.
Både en och annan mötesdeltagare hade stickningen med!


Se alla artiklar