En euro i taget – föreläsningar i privatekonomi för andra stadiet

En euro i taget – föreläsningar i privatekonomi för andra stadiet

Föreläsning 1

I föreläsningen gås igenom varför vi ska prata om pengar, vad det kostar att leva, vad en budget är, hurudana inkomster man får och hur det lönar sig att tänka kring matutgifter och konsumtion.

Föreläsning 2

Föreläsningen handlar om lånade pengar, att spara pengar, placeringar och framtidens ekonomi.

En hälsning till lärare

Här finns lektionsunderlag för 2x45 minuter av föreläsningsmaterial samt 2x45 minuter övningar relaterade till föreläsningarna som passar för distansundervisning i andra stadiet. Ämnet är privatekonomi och faller väl inom dels samhällslära, studiehandledning och matematik.

Föreläsningarna är en del av Marthaförbundets projekt En euro i taget som genomförs under 2020.

Föreläsningarna behandlar bland annat: budgetering, sparande, lån, inkomster, placeringar, levnadskostnader och konsumtion. Föreläsningarna är i videoformat där Marthaförbundets ekonomirådgivare med powerpoint presenterar ämnet. Det finns också övningar relaterade till föreläsningarna om man vill ge i hemuppgift.

Ni är varmt välkomna att ta del av materialet, som på grund av omständigheterna genomförs elektroniskt.

Hur kan jag ta del av projektet?

  1. Ladda ner materialet från hemsidan och använd det i sin helhet, eller i delar.
  2. Anmäl via den här enkäten att du som lärare har använt dig av materialet och hur många studerande som har tagit del av det. Materialet är kostnadsfritt för dig som lärare att använda, men det är ytterst viktigt att vi vet i hur stor utsträckning materialet används, så att vi kan rapportera resultat till vår finansiär (Undervisnings- och kulturministeriet).
  3. Ge studerande i uppgift att fylla i vårt feedbacksformulär. Det är också möjligt för er att ta kontakt med oss och boka in interaktiva föreläsningar ifall era studeranden har tekniska förutsättningar för detta. Marthaförbundet använder sig av Microsoft Teams.

Vi hoppas att detta material ska vara er till nytta under våren med distansundervisning och önskar er lycka till med det viktiga arbete som ni gör!

Kontakt

Se alla artiklar