Ekonomicoaching med Marthaförbundet

Ekonomicoaching med Marthaförbundet

För vem? 

För dig som är under 29 år och vill ta tag i din ekonomi tillsammans med likasinnade. Du kanske i teorin vet att man ska budgetera och spara, men vill ha motivation, mera kunskap och en grupp att komma igång med?

Hur? 

Genomförs via digitala träffar i mindre grupp. Fyra träffar under ca en månads tid, vi bestämmer sinsemellan tidpunkt för dessa. Hemövningar mellan träffarna.

Vad? 

Vi går igenom hur du kan kartlägga, planera och förbättra din ekonomi.

Vad är målsättningen? 

Att du efter genomförd coaching ska ha ett ökat självförtroende, ökad kunskap och ha kommit igång med att mera aktivt styra över din ekonomi, samtidigt som du har kommit in i ett nätverk med personer med samma intresse.

Vad kostar det?

Projektet är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet och är kostnadsfritt. Det är fråga om ett pilotprojekt som vi sedan som kommer att finslipa och utarbeta.

Vem leder? 

Ekonomirådgivare Marina Nygård på Marthaförbundet.

För vem passar den här coachingen inte? 

Coachingen lämpar sig inte för dig som har mera skulder än du kan hantera och/eller betalningsstörningar. Till dig rekommenderar vi i stället i första hand individuell handledning. Ta kontakt på telefonnummer 044 4919 210 eller ekonomi@martha.fi. Coachingen kan tyvärr inte heller erbjudas dig som är 29 eller äldre, då det går utanför projektets ramar. Ta ändå gärna kontakt om du skulle vara intresserad av motsvarande coaching (med avgift) ämnat för över 29 åringar så vet vi om det finns efterfrågan.

Hur anmäler man intresse? 

Mejla ekonomi@martha.fi så fort som möjligt men senast 30.4.

Kontakt

Se alla artiklar