25.10.2019

Dags att ansöka om föreningsstöd 2020

Dags att ansöka om föreningsstöd 2020

Välkommen att ansöka om föreningsstöd! Vi ser fram emot många ansökningar för både mindre och större tillställningar runtom i Marthafinland.


Ansökningslänken för föreningsstödet 2020 öppnas den 1.11.2019 och fortgår fram till den sista november detta år. Observera att ansökningstiden har tidigarelagts i år för att bidragen ska kunna betalas ut redan i januari 2020 (tidigare år har ansökan skett i februari och utbetalningen gjorts senare under vårvintern).

Vem kan ansöka om bidrag?

Registrerade marthaföreningar, marthakretsar och marthadistrikt. Kretsar kan ansöka via sina föreningar så att pengarna betalas in på föreningens konto och reserveras för den beviljade verksamheten. Kom ihåg att redovisa 2019 föreningsstödet innan en ny ansökan skickas in.

Hur ansöker man om bidrag?

Enklast är att ansöka om bidrag elektroniskt, via länken på hemsidan. Det finns också möjlighet att vid behov lämna in motsvarande uppgifter antingen per epost, vanlig post eller per telefon. Ta då kontakt med organisationskoordinatorn (uppgifter nedan).

Vad bör man beakta?

Tänk på att allt som görs inom ramen för föreningsstödet ska ha en tydlig marthakoppling. Gå gärna in på www.martha.fi för att inspireras och hitta närmare information för vad Martha står för.

Vi förutsätter en tydlig plan för tillställningen där det klart framgår vem som gör vad, varför, när och hur. Till ansökan bifogas också en genomtänkt och rimlig budget där samtliga kostnader, eventuell egenfinansierad andel och övriga bidrag finns med. På ansökningsblanketten finns skilda fält för alla de uppgifter som behöver fyllas i.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Mera information finns på ung.martha.fi.

Vad kan vi ordna?

Med hjälp av föreningsstöd är det möjligt att ordna både mindre och större evenemang, kurser, föreläsningar, läger med mera. Fundera igenom vad ni vill göra, vilka de egna resurserna är och vem ni kan samarbeta med. Vi välkomnar nytänkande och ett aktivt grepp med tydligt stöd i Marthaförbundets värderingar och målsättningar.

Vi uppmuntrar varmt våra medlemmar att samarbeta över förenings- och distriktsgränser både med andra marthor men också andra föreningar och lokala aktörer.

Föreningsstöd kan inte erhållas för:

 • Uppgörandet av historiker
 • Anskaffning av utrustning
 • Fasta hyreskostnader och -löner
 • Renoveringskostnader
 • Donering till välgörande ändamål
 • Kostnader för Marthaförbundets personal
 • Rekreation för styrelse
 • Allmänbidrag för verksamheten

Speciellt för i år

Eftersom höstmötet röstar kring förslaget om att frångå distriktsnivån inom organisationen är det, beroende på resultatet, möjligt att en del distrikt läggs ner under året. Ifall ett sådant distrikt har ansökt om, och erhållit föreningsstöd, finns följande möjligheter:

 1. Distriktet har hunnit ordna sin tillställning innan distriktet lagts ner. Redovisningen av föreningsstödet kan göras t.ex. direkt efteråt, huvudsaken är att den görs
 2. Distriktet har inte hunnit ordna sin tillställning innan nedläggningen.
  - Föreningsstödet kan betalas tillbaka till Marthaförbundet.
  - En annan förening kan överta evenemanget som sådant och blir då redovisningsskyldiga för bidragets användning. Om detta kommer man skilt överens med organisationskoordinator Jessica Åhman.
 3.  Distriktet frångår sin distriktsstatus men bibehålls som förening
 • Planering och genomförande fortsätter som planerat
 • Redovisningen sker som vanligt men vi gör ett tillägg där det framkommer att distriktet inte längre är ett distrikt Jessica Åhman 044-2806609, jessica.ahman@martha.fi eller per post Hovrättsesplanaden 15 C 30-31, 65100 Vasa.

  Ansök om föreningsstöd här

Redovisa för beviljade föreningsstöd här

Se alla artiklar