13.02.2012

Dags att ansöka om föreningsstöd

Föreningsstödet kan ges till enskilda registrerade marthaföreningar-, -kretsar och distrikt. Föreningsstödet kan ges för verksamhet och projekt på nationell eller internationell nivå. Allmänna verksamhetsunderstöd delas inte ut, utan alla ansökningar skall ha en klar plan och budget med mål, syfte och önskat resultat.

Läs mera om kriterierna och hur du går tillväga på martha.fi/foreningsstod, där du också kan fylla i den elektroniska ansökan.

Se alla artiklar