10.08.2005

Årsmöte: Program

FREDAG 20.5.2005

Allsångskonsert med kvällsbit kl. 19.00-
Restaurang Berny, invid Replot Bro

LÖRDAG 21.5.2005

10.00-11.30 Fullmaktsgranskning i Botniahallen, Korsholm
10.00-12.00 Centralstyrelsemöte i Botniahallen, Korsholm
10.00-13.00 Marknad och utställning i Botniahallen
11.00-12.30 Lunch i Botniahallen

13.00 Årsmöte

Spelmansmusik av Spelmanslaget Smedarna
Hälsningsord, distriktets ordförande Gertrud Beijar
Marthasången ”Kom min syster”
Förbundsordförande Martina Harms-Aalto
Förtjänsttecken
Spelmansmusik av Spelmanslaget Smedarna
Kaffe
Körsång Vasa Kammarkör, dir. Gerd Lindén
Festtal fil.mag Charlotta Ödman: "Pippi är ingen sagofigur"
Barnomsorg eller barns sorg
Korsholms kommuns hälsning, kommundirektör Marcus Henricson

Årsmötesförhandlingar

Ca 16.00 Avslutningsord och praktisk information
16.15 Rundturer (vänd för mera information)
16.30 Centralstyrelsemöte i Hartmanskupolen vid torget i Vasa
20.00 Festsupé med underhållning i Botniahallen

SÖNDAG 22.5.2005

09.00-09.30 Andakt med kyrkoherde Per-Erik Örn, Academill, Vasa
09.30-10.00 Rundvandring, Academill, förvaltningsdirektör Bo Riska
10.00-12.00 Seminarium "Mitt i livet - Våga åldras"
I panelen: Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, vicehäradshövding Freja Häggblom, föreståndare Mary Andrén-Pada. Diskussionsledare förbundsordf. Martina Harms-Aalto
12.00-13.00 Lunch
13.00- Svensk högmässa i Trefaldighetskyrkan i Vasa
Se alla artiklar