Vikta plastpåsar

Text

Vik plastpåsen först från ena långsidan så att du viker ca var femte centimeter. Vik alltid åt samma håll. Då du gjort en ca 5 cm bred remsa av plastpåsen viker du den i trianglar från vänster till höger turvis ner och upp tills plastpåsen bildar en liten triangel. Den sista fliken av plastpåsen viks in mellan plastlagren så att det hela håller ihop.