Namn
Vikta plastpåsar
Text

Vik plastpåsen först från ena långsidan så att du viker ca var femte centimeter. Vik alltid åt samma håll. Då du gjort en ca 5 cm bred remsa av plastpåsen viker du den i trianglar från vänster till höger turvis ner och upp tills plastpåsen bildar en liten triangel. Den sista fliken av plastpåsen viks in mellan plastlagren så att det hela håller ihop.

Skapad
20.08.2013
Publicerad
1