HELSINGFORS: Smarthfisk

21 Augusti 2018, 17:30 - 21:00

Finländare äter allt för mycket importerad fisk. Samtidigt förblir många inhemska fiskarter, så som mört, id, braxen, nors, gärs, simpa och gädda, outnyttjade. De här fiskarterna kallas ofta för skräpfiskar, då de anses för beniga eller för små för att användas i matlagning. Men med rätt hantering och recept utgör de en smakupplevelse. 

På kursen lär vi oss olika fiskarter, hur de rensas, fileas och tillreds. Tillsammans tillreder vi en smarthfiskbuffé och avslutar med en gemensam måltid. Som kursledare fungerar Marthaförbundets ekologirådgivare Anita Storm, som har lång erfarenhet av hantering och matlagning av smarthfisk. 

Anmälan: Anmäl dig senast 13.8 via formuläret nedan eller till anita@martha.fi. Avbokning allra senast 17.8. Max 16 deltagare.
Avgift: 30 euro (25 euro för marthor) Betalningen sker på plats med bankkort. 

OBS! Ingången till Marthaköket är vid C-trappan (Livornogatan). Tryck in koden 142 och bilden på en klocka, så öppnar vi. Spårvagn 9 går ända fram. 


Plats
Marthaköket
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors
Arrangör
Marthaförbundet
Tidpunkter

Anmäl dig

Spamfilter
Skriv siffran 10 med bokstäver: