bli medlem i Marthaförbundet!

Direkt medlem

Privatpersoner som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli direkta medlemmar. Medlemskapet inkluderar en årsprenumeration (sex nummer) på tidskriften Martha. Årsavgiften är 47 euro.

UnderstödJande medlem

Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödjande medlemmar. Medlemskapet inkluderar en årsprenumeration (sex nummer) på tidskriften Martha. Årsavgiften är 200 euro.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig gällande ditt medlemsskap!

 

Vi hanterar din personuppgiter i enlighet med vår registerbeskrivning, samt förenings- och bokföringslagen. 

Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Bli medlem i en förening eller krets

Vill du hellre bli medlem i en förening eller krets? Kontakta ditt distrikt eller föreningen eller kretsen direkt, närmare information hittar du här!

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga kan bli direkta medlemmar i förbundet.
Understödjande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödjande medlemmar.

Registerbeskrivning


Petra Högnäs, utvecklingchef med ansvar för medlemsfrågor, kan hjälpa dig på traven om du har frågor kring de olika formerna av medlemskap. 044 280 6609, petra (at) martha.fi