Havets smaker - Östersjödieten

Havets smaker - Östersjödieten

Den biologiska mångfalden på jorden minskar hela tiden och en av dom största orsakerna är förändringen i markanvändningen. Ett växande antal människor behöver ytor att bo på, mark för jordbruk och andra naturresurser för att få de varor de behöver. Dock är cirka 70 % av jordens yta vatten och de resurser som tas ur havet är bara en bråkdel av de som används på land. Genom att öka användning av hållbara resurser ur havet kan vi bekämpa klimatförändring, natursvinn och vattenbrist.

För tillfället brukas havets resurser mycket ensidigt vilket lett till kollapser av flera fiskbestånd, även i Östersjön. Hållbart bruk av resurser ur havet baserar sig på nyttjande av alla trofiska nivåer, inte enbart sådant som riktas mot rovfisk. Det saknas kunskap om vilka av våra inhemska lokala vattenväxter och alger är smakliga och hur de kan tillredas till nya rätter och produkter.

Vi tillför havet näringsämnen från land via vår dagliga verksamhet, via bäckar åar och älvar rinner näring ut till havet och leder till övergödning. Enligt beräkningar lider 97 % av Östersjöns vattenförekomster av övergödning. En stor del av problemet orsakas av vår näringsproduktion på land, ungefär 60% av all näringsutsläpp orsakas av matproduktionen.

Projektet sammanlänkas med flera nationella och internationella strategier:

Fork to table
Green deal
Havsförvaltningsplanen
Agenda 2030
Blå tillväxt


Mål

- Nya råvaror från havet, fisk och annat som stöder blå ekonomi.
- Reducera mängden näringsämnen i Östersjön.
- Öka och sprida kunskap till gemene man.
- Skörda från havet.

Projektet har beviljats stöd Europeiska havs- och fiskerifonden 04.05.2021 - 31.08.2022Vi jobbar med Östersjödieten - Havets smaker