Program på huvudscenen

Program på huvudscenen

På Marthatorgets huvudscen surrar det av program hela dagen. Inspirerande diskussioner om en hållbar vardag och kloka vardagsval, kulturprogram, tips om marhaverksamhet och allmän festyrsel 120-årsjubileumet till ära.


Obs! Tidtabellen är ungefärlig.

 • 10.00 Välkommen till Marthatorget!
  Marthas 120-årsjubileum kulminerar i Marthatorget den 14 september. Marttaliittos generalsekreterare Marianne Heikkilä sätter oss i feststämning tillsammans med Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson.

 • 10.15 Martha tipsar: Få ut allt av örterna!
 • 10.30 Klimatet väntar inte – så tacklar marthorna vår tids största utmaning
  Hur ska vi kämpa mot klimatförändringen - genom individuella val eller globala lösningar? Hur kan marthorna vara föregångare i klimatfrågan? Debattörer: Marttaliittos ordförande Sirpa Pietikäinen, Sitras ledare Mari Pantsar och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Salka Orivuori fungerar som moderator.

 • 11.00 Klimatlösningar på matbordet
  Klimatkrisen kräver åtgärder på bred front. Men vilken roll har maten, våra konsumtionsval och matsvinnet i det hela? Fazers hållbarhetsledare Nina Elomaa diskuterar.

 • 11.15 Martha tipsar: Höstens bästa svamptips!

 • 11.30 Berättelser från marthornas 120-åriga resa
  Dråpliga och skrattframkallande berättelser från martharörelsens alla hörn och kanter! För historierna står #allvärldensmarthor från olika årtionden, bland andra marthornas hedersordförande Salme Holma och styrelsemedlem Jenny Salmela samt marthan Anna Maria Brandt. Ordföranden för Marthaförbundet Andrea Hasselblatt leder ordet. Efter berättelserna stämmer vi upp i Marthasången (på finska) under ledning av Marttaliittos generalsekreterare Marianne Heikkilä och jubileumsårets ambassadör Lea Sairanen.

 • 12.00 Ansvar över gränserna - Marthas arbete för kvinnors och flickors rättigheter världen över
  Visste du att Marthorna i över 40 års tid har bedrivit internationellt utvecklingsarbete? Vårt arbete för en jämställd och hållbar vardag startade i Finland för 120 år sedan och fortsätter numera även globalt. Välkommen att höra mer om utvecklingsarbetet och träffa våra samarbetspartners från Kamerun, Etiopien och Lettland, där Marthaförbundets systerorganisation Centrs Marta i tjugo år har kämpat mot familjevåld och människohandel. På scenen Marie Louise Wandji, Kamerun, Dibabe Bacha Etiopien, samt Iluta och Dita Lace från Lettland som även hämtar med sig en sånghälsning. Diskussionen leds av utvecklingschef för marthornas internationella verksamheten Terhi Lindqvist.

 • 12.30 Dans på Marthatorget
  Få fart på benen! Marthatorget förvandlas till ett dansgolv under ledning av idrottsinstruktören Sirpa Vepsäläinen som leder oss in i logdansens hemligheter. 

 • 13.00 Marthornas bästa yllesockor
  Låt de nya sockmodellerna inspirera dig att börja handarbeta. Den nyligen lanserade Marttojen parhaat villasukat (Marthornas bästa yllesockor) är full av bidrag från marthor och har sammanställts av Novita och Marttaliitto hösten 2018. Om bokens sockor, design och Marthornas handarbetsverksamhet talar Marketta Rahikainen, Tanja Rantanen och Novitas vd Daniela Yrjö-Koskinen. Diskussionen leds av Reija Salovaara.

 • 13.30 Allsång på Marthatorget
  Nostalgi, hundraprocentig marthaenergi och allsångens härliga kraft – av det fylls Marthatorget på eftermiddagen. Kom med i kören och njut av gamla kända klassiker. Sånger både på finska och svenska.

 • 14.15 Jämställdhetsarbete i 120 år - vad nu?
  Alla har rätt till en jämlik och bra vardag. Det har vi jobbat för i 120 år, men än är arbetet inte slutfört. Vad består martornas jämställdhetsarbete av i dag, och vilka orättvisor borde vi tackla härnäst? Eva Biaudet, riksdagsledamot och ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund diskuterar med jämtälldhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara och Kvinnosaksförbundet Unionen rfs ordförande Sallamaari Muhonen. Diskussionen leds av Marttaliittos ordförande Sirpa Pietikäinen.

 • 15.15 Avslutningsfest
  Nu firar vi marthornas 120-åriga historia med fest! Den moderna folkmusikgruppen Värttinä uppträder.