Distrikt, föreningar, kretsar

Distrikt, föreningar, kretsar

En förteckning över Marthaförbundets 4 distrikt, 166 föreningar och 171 kretsar. Här ser du föreningarna på kartan.

Distriktets webbsida
 • Bruttorna
 • Bubblorna
 • Bönorna
 • Candela
 • Dagsländorna
 • Delidonnorna
 • Drumsökretsen
 • Elvan
 • Gryzi
 • Havsfruarna
 • Helsingfors allmänna marthor
 • Inspirea
 • International Martha
 • Kvarnen
 • Ladymarthas
 • Livsnjutarna
 • Magnifica Marthor
 • MAP
 • Marthakretsen Ulrika
 • Marthamicus
 • MarthAnnat
 • Pralinerna
 • Martharellerna
 • Maya
 • Pampaskretsen
 • Pangbrudarna
 • Plusmarthorna
 • Pralinerna
 • Prima Marthakrets
 • Primadonnorna
 • Simone
 • Sju systrar
 • Smartorna
 • Spice-Marthorna
 • Super Marthorna
 • Tjejligan
 • Traktörerna
 • Trettio plus
 • Wellness
 • Primal
 • Vardagsfeminister
 • Bennäs-Lövö Marthaförening
 • Bäckby Marthaförening
 • Edsevö Marthaförening
 • Jakobstads Marthaförening
 • Ekomarthorna Marthakrets
 • Katternö Marthaförening
 • Kyrkoby Marthaförening
 • Lappfors Marthaförening
 • Larsmo Marthaförening
 • Eugmo Marthakrets
 • Lepplax Marthaförening
 • Lillby Marthaförening
 • Pedersöre-Forsby Marthaförening
 • Sexsjö Marthaförening
 • Sundby-Karby Marthaförening
 • Vestersundsby Marthaförening
 • Östensö Marthaförening
 • Överesse Marthaförening
 • Karleby Marthaförening
 • Kallis Marthakrets
 • Kvikant Marthakrets
 • Linnéorna
 • Linnusperä Marthakrets
 • Rödsö-Palo Marthakrets
 • Ska Marthakrets
 • Vittsar Marthakrets
 • Öja Marthakrets
 • Kronoby Marthaförening
 • Hopsala Marthakrets
 • Jeussen Marthakrets
 • Kyrkoby Marthakrets (Kronoby)
 • Mat & Prat
 • Merjärv Marthakrets
 • Snåre Marthakrets
 • Nedervetil Marthaförening
 • Terjärv Marthaförening
 • Bråtö Marthakrets
 • Påras Marthakrets
Distriktets webbsida
Distriktets webbsida
 • Forsby Kyrkoby Marthaförening
 • Jeppo Marthaförening
 • KlimatsMartha
 • Vi äldre Marthaförening
 • Kimo Marthaföreningn
 • Åsås Martha
 • Kovjoki Marthaförening
 • Minglorna
 • Nykarleby Marthaförening
 • Ad futurum
 • Oravais Marthaförening
 • Pensala Marthaförening
 • Socklot Marthaförening
Distriktets webbsida
 • Dagsmark Marthaförening
 • Finby Marthaförening
 • Lappfjärd Marthaförening
 • Dustaneh
 • Helmimarthorna
 • Norrnäs Marthaförening
 • Nämpnäs Marthaförening
 • Närpesnejdens Marthaförening
 • Pjelax Marthaförening
 • Pörtom Marthaförening
 • Pörtom Byssflickor
 • Räfsbäck Marthaförening
 • Tjöck-Yttreby Marthaförening
 • Träskböle Marthaförening
 • Väster Yttermark Marthaförening
 • Gördis
 • Öster Yttermark Marthaförening
 • Syrsorna
 • Övermark Marthaförening
 • Kalax Marthaförening
 • Karlå-Svartbäck Marthaförening
 • Töjby Marthaförening
Distriktets webbsida
 • Bergö Marthaförening
 • Helsingby-Toby Marthaförening
 • Iskmo Marthaförening
 • Karperö Marthaförening
 • Kvevlax Marthaförening
 • Malax Mittemellan Marthaförening
 • Molpe Marthaförening
 • Nyby Marthaförening
 • Petalax kyrkoby Marthaförening
 • Märthorna
 • Replot Marthaförening
 • Björköby Marthakrets
 • Skäribrudan
 • Ruth Marthaförening
 • Karma-Toby Marthaförening
 • Koskö Marthaförening
 • Singsby Marthaförening
 • Smedsby Marthaförening
 • Solf Marthaförening
 • Sundom Marthaförening
 • Sundomtranorna
 • Södra Vallgrund Marthaförening
 • Vardags Smartha
 • Tölby Marthaförening
 • Vasa Marthaförening
 • CityMarthorna
 • Dragnäsbäck Marthakrets
 • Gerby Marthakrets
 • Gerbystickorna
 • Vassor Marthaförening
 • Vassor-Kuni Brudan
 • Voitby Marthaförening
 • Märtha
 • Västerhankmo Marthaförening
 • Koskeby Marthakrets
 • Lissmarthorna
 • Lomby Marthakrets
 • Yttermalax Marthaförening
 • Vestervik Marthaförening
 • Vörå Marthaförening
 • Österhankmo Marthaförening
 • Övermalax Marthaförening
Distriktets webbsida
Distriktets webbsida
 • Dalsbruk Marthaförening
 • Svarta Damerna
 • Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna
 • Hitis kyrkoby Marthaförening
 • Houtskär Marthaförening
 • Högsåra Marthaförening
 • Iniö Marthaförening
 • Kimito Marthaförening
 • Byastintorna Marthakrets
 • Fröjdböle Marthakrets
 • Sippornas Marthakrets
 • St. Andreas marthorna
 • Torsdagsklubben
 • Vivorna Marthakrets
 • Korpo Marthaförening
 • Norrskata Marthakrets
 • Nagu Marthaförening
 • Skärisnärthorna
 • Pargas Marthaförening
 • Fredrika Marthakrets
 • Heisala Marthakrets
 • Kirjala Marthakrets
 • Lielax Marthakrets
 • Mammamiorna Marthakrets
 • Väninnorna
 • Vreta Marthakrets
 • Västeruddens Marthakrets
 • Ö-Snärthorna
 • Mustfinnö Marthakrets
 • Mälö-Fallböle Marthakrets
 • Pixies
 • Storgårds svenska Marthakrets
 • Våno Marthakrets
 • Rosala Marthaförening
 • Tammerfors marthakrets
 • Västanfjärd Marthaförening
 • Belladonnor
 • Martinorna
 • Norra kretsen
 • Smarthorna
 • Åbo svenska Marthaförening
 • Tammerfors marthakrets
Distriktets webbsida
 • Eckerö Marthaförening
 • Finströms mellersta Marthaförening
 • Föglö Vargskär Marthaförening
 • Hammarland Marthaförening
 • Kökar Marthaförening
 • Lumparlands Marthaförening
 • Mariehamn Marthaförening
 • Doris
 • Jomala Marthakrets
 • Smarthorna på Åland
 • Stickan
 • Änglarna
 • Södra Lemlands Marthaförening
 • Torsholma Marthaförening
 • Vårdö Marthaförening
 • Västra Sunds Marthaförening
 • Östra Saltviks Marthaförening
 • Drombom Marthaförening
 • Gammelby Marthaförening
 • Harsböle-Labby Marthaförening
 • Hommansby Marthaförening
 • Kyrkoby-Norrby Marthaförening
 • Lindkoski Marthaförening
 • Marthakretsen i Hindersby
 • Lovisa Marthaförening
 • Lovisa Nya Marthaskrets
 • Räfsby-Köpbacka Marthakrets
 • Sarfsalö marthaförening
 • Alma Marthakrets
 • Michelspiltom Marthaförening
 • Mogenpört Marthaförening
 • Pernå kyrkoby Marthakrets
 • Mörskom svenska Marthaförening
 • Pockar svenska Marthaförening
 • Pyttis svenska Marthaförening
 • Sävträsk Marthaförening
 • Tessjö Mf