Havets smaker

0€

Marthas matkulturmagasin 2022 är en smakresa och ett kärleksbrev till Östersjön. 

Trots att vårt finlandssvenska matkulturarv är så starkt präglat av närheten till kusten, importeras fortfarande över 80 procent av den fisk vi konsumerar. Det finns ändå gott om braxen, id, nors och andra smartfiskar som gynnats av övergödningen av Östersjön. Att dra upp dem avlägsnar överflödiga näringsämnen är en miljögärning och ett sätt att värna om de mångsidiga matresurserna i vårt land. I Havets smaker får du en introduktion till fiskhantering och massor av tips och recept. 

Men det finns mer än fisk att ta tillvara i havet. Blåstång, sudare och taramalg går bra att plocka i mindre mängder och använda som ingrediens i varma och kalla rätter. Längs stränder och klippor växer också en mängd ätbara strandväxter som kan plockas med varsam hand. Kärleksört, strandaster, gräslök.... 

För att kunna fortsätta att njuta av havet bör vi värna om det. Redan små insatser i vardagen gör en skillnad. Fråga efter inhemsk fisk i fiskdisken och på restaurangen. Diska eller tvätta inte i havet. Ät inhemsk säsongsmat och undvik matsvinn. Kissa inte i havet. Strunta i engångsprylar och var noga med sopsorteringen, både hemma och på utflykten. Och ät mera smartfisk!

Beställningsinformation:

Till priset på produkterna du beställt tillkommer postningskostnaden, det gäller också beställningar av produkter utan kostnad. Portot varierar mellan ca. 3-12 euro, kontakta oss gärna (044 402 6884) för att ta reda på det exakta portot för din beställning. Beställningarna postas i regel på måndagar (en gång/vecka). Beställningens faktura sänds till din e-post, håll utkik och titta i skräpkorgen om fakturan inte dykt upp. Observera att vi uppbär avgift för icke inlösta paket.

För tillfället levererar vi inte till utlandet, till följd av upprepade icke-seriösa beställningar.

Finlands svenska Marthaförbund, 2022

Mått: 24 x 17 cm, 68 sidor.

Redaktör, text och textbearbetning, foto: Karin Lindroos/Studio Familjen.

Sakkunniga Marthaförbundet, text:
Roosa Mikkola, Elisabeth Eriksson, Sandra Mellberg, Anita Storm.

Recept: Elisabeth Eriksson, Sandra Mellberg,
Anita Storm, Toni, Rautakoski, Julien Huéber.Havets smaker

Relaterade Produkter