Broschyren Nya garderoben

0€

I Nya garderoben ligger fokus på klädernas inverkan på miljö, hälsa och klimat. Broschyren bjuder på informativa artiklar om bland annat klädkonsumtion, återvinning av textilavfall, shopping på loppis och ger inspirerande tips om hur du tar hand om dina gamla kläder. 32 sidor

Broschyren är producerad av:

Redaktör: Mikaela Groop

Sakkunniga på Marthaförbundet: Anita Storm, ekologirådgivare, Cecilia Nyman, sakkunnig i miljö- och kemikaliefrågor, Matilda Hassel, ekonomirådgivare

Skribenter: Ida Korsström, Anita Storm, Cecilia Nyman, Matilda Hassel

Foto: Ida Korsström, Joanna Moorehouse, Camilla Hautala

Illustrationer: Terese Bast

Översättning: Grano

Form: Magnus Lindström

Tryck: Grano

Beställaren betalar porto.Broschyren Nya garderoben