Giftfritt dagis

Har ni tänkt på vilka skadliga kemikalier som kan finnas i dagismiljön? Vill ni minska på dem tillsammans med oss? Projektet Giftfritt dagis har som mål att tillsammans med privata daghem sträva efter en giftfri vardag och minska på skadliga kemikalier på daghemmen. Fokusområden är städning, mat, lek och vila. Projektet är ett treårigt projekt finansierat av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sr.

Om projektet

Barn vistas ofta en stor del av vardagen på dagis. De leker, smakar och känner på det mesta, och rör sig mycket i golvhöjd där damm och eventuella skadliga kemikalier samlas. Deras kropp är liten och kan inte rensa bort gifter som en vuxen kropp, och därmed är de mer utsatta för de skadliga kemikalier som kan finnas i exempelvis plaster, städmedel eller besprutade frukter.

Vi som har jobbat med projektet

Maria Saloranta

Projektledare för Giftfritt dagis

Cecilia Nyman

Sakkunnig miljö- och kemikaliefrågor, projektkoordinator för Giftfritt dagis

cecilia.nyman@martha.fi

050 388 0848

Sofia Grynngärds

Hushållsrådgivare

sofia.grynngards@martha.fi

050 911 2050

Toni Rautakoski

Hushållsrådgivare

toni.rautakoski@martha.fi

043 820 0070