Suomi Areena i Björneborg

Marthaförbundets projekt Mästarodlarna och Östersjön 2.0 kan du hitta i Folktingets paviljong på SuomiAreena i Björneborg den 12.7! Du får bekanta dig med förbundets verksamhet samt projekten. Hos oss kan du testa dina kunskaper kring smarthfisk och så frön eller diskutera odling. Besökarna får vår smarta sopsorteringskasse som underlättar skräpsorteringen på stugan och i hemmen. Vi ses!

Börjar

Tisdag 12.07.2022 – 09:00

Slutar

Tisdag 12.07.2022 – 18:00

Föreläsare

Roosa MIkkola

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl