Plastbanta hemmet

Föreläsningen tar fasta på hur användningen av plaster kan påverka såväl hälsan som miljön. Vi ger råd om vad som kännetecknar bättre och sämre typer av plaster, hur man plastbantar hemmet och varför det är viktigt. Temat plastsorteringen tas även upp under föreläsningen.

Föreläsningen är en del av Köpfri november.

Börjar

Tisdag 09.11.2021 – 18:00

Slutar

Tisdag 09.11.2021 – 19:30

Föreläsare

Cecilia Nyman

Avgiftsbelagd

Nej

Anmäl