NORDISKA MARTHADAGARNA I KUOPIO 15–16 JUNI 2023

NORDISKA MARTHADAGARNA I KUOPIO 15–16 JUNI 2023

Taste Savo – Maista Savoa – Smaka på Savolax

För information redan i detta skede, lägg datumet den 15–16 juni 2023 i kalendern. Den extra och frivilliga dagen är 17 juni 2023. 15 juni 2023 föreläsningar
16 juni 2023 heldagsutfärd
17 juni 2023 guidning i centrumet av Kuopio och Savo Marthas lokal Ett mer detaljerat program och pris kommer att utges i början av 2023

Börjar

Torsdag 15.06.2023 – 00:00

Slutar

Fredag 16.06.2023 – 00:00

Anmäl